Заришняк Анатолій Семенович
Заришняк Анатолій Семенович
Національна академія аграрних наук
Verified email at naas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Микроэлементы в сельском хозяйстве
СЮ Булыгин, ЛФ Демишев, ВА Доронин, АС Заришняк, ЯВ Пащенко, ...
Днепропетровск: Сич, 2007
1202007
Агобиология ризосферы растений
АСЗ Я.М. Гадзало, Н.В.Патика
К. : Аграрна наука, 2015
282015
Влияние некорневой подкормки микроудобрениями на продуктивность сахарной свеклы и содержание в ней макроэлементов
ИН Жердецкий, АС Заришняк, АВ Ступенко
Агрохимия, 20-27, 2010
182010
Позакореневе внесення мікродобрив при вирощуванні цукрових буряків
АС Заришняк
Цукрові буряки, 17-19, 2006
182006
Методологiя i практика використання мiкробних препаратiв у технологiях вирощування сiльськогосподарських культур
ВВ Волкогон, АС Заришняк, IВ Гриник, ОМ Бердников
Методологiя i практика використання мiкробных препаратiв у технологiях …, 2011
172011
Позакореневе внесення мікроелементів у формі комплексонатів металів на культурі цукрових буряків
АС Заришняк, ІМ Жердецький
Цукрові буряки, 18-20, 2007
152007
Добрива–головний фактор підвищення продуктивності цукрових буряків
АС Заришняк, КА Савчук
Цукрові буряки, 4, 2005
142005
Влияние систематического внесения удобрений и вида зерносвекловичного севооборота на продуктивность культур в зоне центральной лесостепи правобережья Украины
АС Заришняк, СИ Руцкая, ТВ Колибабчук
Агрохимия, 30-30, 2003
132003
Добрива, врожайність та винос елементів живлення
АС Заришняк, СІ Руцька, ТВ Колібабчук
Цукрові буряки, 6-7, 2002
132002
Позакореневе підживлення мікроелементами і якість насіння
АС Заришняк, ІІ Буряк
Цукрові буряки, 10-11, 2003
102003
Оптимізація удобрення та родючості ґрунту в сівозмінах
АС Заришняк, ЯП Цвей, ВВ Іваніна
Київ: Аграрна наука, 2015
92015
Фосфатный режим чернозема оподзоленного при длительном применении удобрений
АС Заришняк, ВВ Иванина, ТВ Колибабчук
Агрохимия, 20-26, 2014
92014
Оптимизация питания сахарной свеклы в звеньях севооборота
АС Заришняк, ВВ Иванина, ТВ Колибабчук
Сахарная свекла, 14-16, 2013
92013
Роль микроудобрений в повышении продуктивности сахарной свёклы
АС Заришняк, ОП Стрилец
Сахарная свёкла, 10-12, 2013
82013
Стабілізація біогенного балансу та продуктивність зерно-бурякової сівозміни
АС Заришняк, ВВ Іваніна, ТВ Колібабчук
Вісник аграрної науки, 26-30, 2012
82012
Баланс гумусу і поживних речовин у ґрунтах України
АС Заришняк, СА Балюк, МВ Лісовий, АВ Комариста
Вісник аграрної науки, 28-32, 2012
82012
Підвищення продуктивності цукрових буряків шляхом застосування позакореневого підживлення
АС Заришняк, ІМ Жердецький
Збірник наукових праць [Інституту цукрових буряків УААН], 253-259, 2008
82008
Великомасштабне дослідження ґрунтового покриву України-стратегічний захід ефективного збалансованого його використання
ВФ Петриченко, АС Заришняк, СА Балюк, МІ Полупан, ВА Величко, ...
Вісник аграрної науки, 5-13, 2013
72013
Химическая мелиорация почвы продуктивность сахарной свеклы
АС Заришняк, АА Сыпко
Сахарна свекла, 21-24, 2010
72010
Калійні добрива і продуктивність цукрових буряків
АС Заришняк, АІ Чередничок
Цукрові буряки, 12-13, 2004
62004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20