Подписаться
Oleksandr G. Romanovskiy, Олександр Георгійович Романовський (ORCID:0000-0002-0602-9395)
Oleksandr G. Romanovskiy, Олександр Георгійович Романовський (ORCID:0000-0002-0602-9395)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологія управління: Навчальний посібник
ОГ Романовський, ОС Пономарьов, АО Лаврентьєва
Харків: НТУ «ХПІ 161, 2001
232*2001
Підготовка майбутніх інженерів до управлінської діяльності: Монографія
ОГ Романовський
Харків: Основа 324, 2001
1662001
Філософія досягнення успіху: Навчальний посібник
ОГ Романовський, ВЄ Михайличенко
Харків: НТУ “ХПІ, 2003
139*2003
Основы педагогики высшей школы: учебное пособие
ЛЛ Товажнянский, АГ Романовский, ВВ Бондаренко, АС Пономарев, ...
Харьков: НТУ «ХПИ, 2005
692005
Педагогіка успіху: підруч
ОГ Романовський
Романовський ОГ, Михайличенко ВЄ, Грень ЛМ–Х.: НТУ «ХПІ, 2011
63*2011
Философия достижения успеха: учеб. пособ.
АГ Романовский
Х.: Изд-во НТУ «ХПІ, 2003
60*2003
Философия достижения успеха
АГ Романовский, ВЕ Михайличенко
НТУ" ХПИ", 2003
602003
Педагогіка успіху
ОГ Романовський
Х.: НТУ «ХПІ, 2011
592011
Теоретичні і методичні основи підготовки інженера у вищому навчальному закладі до майбутньої управлінської діяльності
ОГ Романовський
Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 2001
512001
Формування і реалізація концепції підготовки національної гуманітарно-технічної еліти в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут”
ЛЛ Товажнянський, ОГ Романовський, ОС Пономарьов
Харків: НТУ “ХПІ, 160, 2002
502002
Особистість сучасного керівника в аспекті теорії духовного лідерства
ОГ Романовський, НВ Середа
НТУ" ХПІ", 2013
492013
Філософія досягнення успіху. Психологічний аспект
ОГ Романовський
Х.: НТУ «ХПІ, 2007
46*2007
Парадокси харизматичного лідерства
О Романовський, О Пономарьов
Теорія і практика управління соціальними системами, 47-56, 2017
45*2017
Проблеми формування особистості лідера
ОГ Романовський, ВМ Бабаєв, ОС Пономарьов
Х.: Майдан, 2000
452000
Керівник–професіонал нової формації
Л Товажнянський, О Романовський
Вища освіта України, 34-39, 2002
442002
Концепція формування гуманітарно-технічної еліти в НТУ «ХПІ» та шляхи її реалізації: навч.–метод. посібн
ЛЛ Товажнянський, ОГ Романовський, ОС Пономарьов
Х.: НТУ «ХПІ, 2004
412004
Педагогика успеха как интегральный личностно-ориентированный подход к формированию успешности личности
АГ Романовский, ВЕ Михайличенко, ЛН Грень
НТУ" ХПИ", 2015
38*2015
Гри-ньова, В
ОГ Романовський
М., Резван, О. О 64 (2), 185, 2018
35*2018
Ментальні карти як інноваційний спосіб організації інформації в навчальному процесі вищої школи
ОГ Романовський, ВМ Гриньова, ОО Резван
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії …, 2018
352018
Психодіагностика у системі державного управління і місцевого самоврядування
ВМ Бабаєв, ОС Пономарьов, ОГ Романовський
Х.: Фоліо, 2006
352006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20