Oleksandr G. Romanovskiy, Олександр Георгійович Романовський (ORCID:0000-0002-0602-9395)
Oleksandr G. Romanovskiy, Олександр Георгійович Романовський (ORCID:0000-0002-0602-9395)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підготовка майбутніх інженерів до управлінської діяльності: Монографія
ОГ Романовський
Харків: Основа 324, 2001
1412001
Психологія управління: Навчальний посібник
ОГ Романовський, ОС Пономарьов, АО Лаврентьєва
Харків: НТУ «ХПІ 161, 2001
138*2001
Философия достижения успеха: учеб. пособ.
АГ Романовский
Х.: Изд-во НТУ «ХПІ, 2003
55*2003
Основы педагогики высшей школы: учебное пособие
ЛЛ Товажнянский, АГ Романовский, ВВ Бондаренко, АС Пономарев, ...
Харьков: НТУ «ХПИ, 2005
542005
Теоретичні і методичні основи підготовки інженера у вищому навчальному закладі до майбутньої управлінської діяльності
ОГ Романовський
Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 2001
452001
Формування і реалізація концепції підготовки національної гуманітарно-технічної еліти в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут”
ЛЛ Товажнянський, ОГ Романовський, ОС Пономарьов
Харків: НТУ “ХПІ, 160, 2002
442002
Філософія досягнення успіху: Навчальний посібник
ОГ Романовський, ВЄ Михайличенко
Харків: НТУ “ХПІ, 2003
43*2003
Концепція формування гуманітарно-технічної еліти в НТУ «ХПІ» та шляхи її реалізації: навч.–метод. посібн
ЛЛ Товажнянський, ОГ Романовський, ОС Пономарьов
Х.: НТУ «ХПІ, 2004
422004
Проблеми формування особистості лідера
ОГ Романовський, ВМ Бабаєв, ОС Пономарьов
Х.: Майдан, 2000
412000
Педагогіка успіху
ОГ Романовський
Х.: НТУ «ХПІ, 2011
402011
Філософія досягнення успіху. Психологічний аспект
ОГ Романовський
Х.: НТУ «ХПІ, 2007
38*2007
Керівник–професіонал нової формації
Л Товажнянський, О Романовський
Вища освіта України, 34-39, 2002
382002
Особистість сучасного керівника в аспекті теорії духовного лідерства
ОГ Романовський, НВ Середа
НТУ" ХПІ", 2013
342013
Парадокси харизматичного лідерства
О Романовський, О Пономарьов
Теорія і практика управління соціальними системами, 47-56, 2017
32*2017
Педагогіка управління: Навч. посіб
ЛЛ Товажнянський, ОГ Романовський, ОС Пономарьов, ...
Харків: НТУ “ХПІ, 2003
312003
Психодіагностика у системі державного управління і місцевого самоврядування
ВМ Бабаєв, ОС Пономарьов, ОГ Романовський
Х.: Фоліо, 2006
302006
Философия достижения успеха
АГ Романовский, ВЕ Михайличенко
НТУ" ХПИ", 2003
252003
Введение в философию управления: учебное пособие
ЛЛ Товажнянский, АГ Романовский, АС Пономарев
Харьков: НТУ «ХПИ, 2002
24*2002
Формирование конкурентоспособного специалиста как стратегическая задача философии современного образования
АГ Романовский
Теорія і практика управління соціальними системами, 3-9, 2008
222008
Основы теории управления социальными системами: учеб. пособ.
АГ Романовский
Харьков: НТУ “ХПІ, 185-186, 2001
222001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20