Гравіт Володимир Олександрович
Гравіт Володимир Олександрович
ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"
Verified email at umo.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Дистанційне навчання в післядипломній педагогічній освіті: організаційно-педагогічний аспект: навч. посіб
ВВ Олійник
К.: ЦІППО, 37-50, 2001
882001
Підвищення кваліфікації керівників освіти за дистанційною формою навчання
ВВ Олійник, ВЮ Биков, ВО Гравіт, ВМ Кухаренко, АЛ Кліменко, ...
К.: Логос, 2006
272006
Чи потрібен післядипломній педагогічній освіті Відкритий університет європейського типу?
В Олійник, В Гравіт
Післядипломна освіта в Україні 1 (36), 3-7, 2015
242015
Проблеми модернізації освітньої діяльності у вищих навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти
ВВ Олійник, ВО Гравіт
Післядипломна освіта в Україні 1, 15-17, 2012
162012
Основи організації дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті
СВ Антощук, ВО Гравіт
НІКО, 2015
112015
Підвищення кваліфікації керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів за дистанційною формою навчання: навч. посіб.
ВВ Олійник, ВЮ Биков, ВО Гравіт
НАПН України, Ун-т менедж. освіти., 2010
82010
Концептуальні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів за очно-дистанційною формою навчання : концепція
ВВ Олійник, ВЮ Биков, ВО Гравіт
К.: ЦІППО, 2007
82007
Особливості впровадження дистанційного навчання в післядипломну педагогічну освіту
ВО Гравіт, СВ Антощук
Педагогіка і психологія, 67-75, 2003
72003
Ремонтуємо наявну або будуємо принципово нову систему післядипломної педагогічної освіти
ВО Гравіт, СВ Антощук
Післядипломна освіта в Україні, 46-50, 2016
62016
Діагностика підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти за очно-дистанційною формою навчання: метод. рек.
ВВ Олійник, ВО Гравіт, АЛ Кліменко
АПН України, Ун-т менедж. освіти, 2009
52009
Особливості впровадження дистанційного навчання в системі неперервної професійної освіти
ВО Гравіт
Педагогіка і психологія, 75-80, 2003
52003
Методика підготовки і проведення –занять з навчального модуля Відкрита освіта та дистанційне навчання: метод. посіб
ВВ Олійник, ЛЛ Ляхоцька, ВО Гравіт, СЮ Хасіневич
НАПН України, Ун-т менедж. освіти, 2010
32010
МОДЕЛЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНО-СТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ВВ Олійник, ВО Гравіт
Редакційна колегія, 47, 2014
12014
Науково-методичні засади кредитно-модульної організації навчального процесу при підвищенні кваліфікації керівних кадрів за очно-дистанційною формою навчання: навч. посіб.
ВВ Олійник, ВО Гравіт, ЛЛ Ляхоцька, СЮ Хасіневич
К.: Педагогічна думка, 2012
12012
Інтерактивні технології навчання в післядипломній педагогічній освіті
НІ Головко, АА Семенчук
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2018
2018
Ремонтуємо наявну або будуємо принципово нову систему післядипломної педагогічної освіти
СВ Антощук, ВО Гравіт
Післядипломна освіта в Україні 1, 46-50, 2016
2016
ОСНОВНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ
ВВ Олійник, ВО Гравіт
Редакційна колегія, 25, 2014
2014
Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності у вищих навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти
ВВ Олійник, ЛЛ Ляхоцька, ВО Гравіт, ОМ Самойленко, СЮ Хасіневич, ...
УМО, 2014
2014
Модернізація освітньої діяльності у вищих навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти на основі очно-дистанційної форми навчання
ВО Гравіт
Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної конференції Теорія і практика…, 2012
2012
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАГІСТРІВ З ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНОЇ ГРИ
О Андреєва, В Арешонкова, Х Беккера, Р Бергера, В Бикова, ...
П 86 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загаль, 358, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20