Follow
Пойда Сергій, Serhii Poida, Serj Pojda
Пойда Сергій, Serhii Poida, Serj Pojda
к. пед. наук, https://orcid.org/0000-0001-9895-0220, КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти"
Verified email at mail3.nest.vn.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища : колект. монографія
М Копняк, Н., Корицька, Г., Литвинова, С., Носенко, Ю., Пойда, С., Сєдой, В ...
http://lib.iitta.gov.ua/9273/1/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0 …, 2015
21*2015
Формування та розвиток просторової уяви учнів шляхом створення та використання 3D моделей
СА Пойда, ТВ Галич
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2018
82018
Поточне оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики за допомогою тестів
НБ Копняк, СА Пройда
Комп'ютер у школі та сім'ї, 7-13, 2005
62005
Вибір засобів управління самостійною роботою слухачів курсів підвищення кваліфікації учителів інформатики
СА Пойда
Режим доступу: www. umo. edu. ua/images/content/nashi_vydanya/metod …, 2011
52011
Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації учителів інформатики за дистанційною формою навчання
СА Пойда
спец. 13.00. 04. Хмельницький, 2015. 310 с. URL: http://www. twirpx. com …, 0
5*
Improvement of learning outcomes in educational process of interns-pharmacists using distance learning elements
VV Pogorilyi, LV Dudikova, OH Yakymenko, SA Poyda, BF Koval
Information Technologies and Learning Tools 76 (2), 236-249, 2020
42020
Організація дистанційної форми навчання лікарів-інтернів у Вінницькому національному медичному університеті ім. МІ Пирогова
БФ Коваль, СА Пойда
Проблеми сучасної освіти, 2017
4*2017
Особенности построения модели технологии дистанционного обучения в повышении квалификации учителей информатики
СА Пойда
Современная педагогика, http://pedagogika.snauka.ru/2014/12/3069, 2014
32014
3D modelyuvannya v konteksti STEM.[3D modeling in the context of STEM]
ON Romanyuk, SA Poyda
Kyiv, 2019
22019
STEM, STEAM, STREAM як основа політехнічної освіти сучасного школяра
СА Пойда
Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ, -694 c …, 2016
22016
Organization and Conduct of Modular Control by Means of the E-Front Distance Learning Platform
SA Poida
Information Technologies and Training Tools, 28, 2012
22012
Formation of the Work Skills with DL Tools E-front
SA Poida
at the International. sci. pract. Internet Conf. Information technologies …, 2012
22012
Vybir zasobiv upravlinnya samostiynoyu robotoyu slukhachiv kursiv pidvyshchennya kvalifikatsiyi uchyteliv informatyky [The choice of means for managing the independent work of …
SA Poida
Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu [Theory and methodology of …, 2011
22011
Вибір засобів для дистанційного навчання вчителів інформатики
СА Пойда
Прогресивні інформаційні технології в науці та освіті, – С. 231–236, 2007
22007
Improvement of Qualification of Pedagogues by Means of the Platform of the DL E-front platform
SA Poida
Computer at School and in Family, 97, 0
2
ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ
П Кухарчук, С Пойда, І Адамович
Наукові перспективи (Naukovì perspektivi), 2021
12021
Нормативно-правові аспекти використання ІКТ працівниками закладів охорони здоров’я в період пандемії COVID-19
С Пойда, О Якименко
Наукові перспективи (Naukovì perspektivi), 2021
12021
Управління та адміністрування освітнього середовища закладу загальної середньої освіти з використанням цифрових технологій. Електронне наукове видання" Публічне адміністрування …
СА Пойда
URL: https://doi. org/10.25313/2617-572X-2020-6/1-6159, 2020
12020
Організація інформаційно-освітнього середовища дистанційного навчання закладу освіти засобами хмарних сервісів.
СА Пойда, СО Стечкевич
НІКО/ВНТУ, 2020
12020
3D моделювання в контексті STEM
ОН Романюк, СА Пойда
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні …, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20