Пойда Сергій, Serhii Poida, Serj Pojda
Пойда Сергій, Serhii Poida, Serj Pojda
к. пед. наук, https://orcid.org/0000-0001-9895-0220, КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти"
Verified email at mail3.nest.vn.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища : колект. монографія
М Копняк, Н., Корицька, Г., Литвинова, С., Носенко, Ю., Пойда, С., Сєдой, В ...
http://lib.iitta.gov.ua/9273/1/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0 …, 2015
10*2015
Вибір засобів управління самостійною роботою слухачів курсів підвищення кваліфікації учителів інформатики
СА Пойда
Електронне наукове фахове видання «Теорія та методика управління освітою, 2011
42011
Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації учителів інформатики за дистанційною формою навчання: дис. ... к. пед. н. : спец. 13.00.04 «Теорія та методика …
СА Пойда
Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, 2015
2*2015
Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації учителів інформатики за дистанційною формою навчання [Текст] : автореферат дис. ...канд. пед. наук : 13.00.04 / Сергій …
СА Пойда
Національна академія державної прикордонної служби України ім. Богдана …, 2015
2*2015
Особенности построения модели технологии дистанционного обучения в повышении квалификации учителей информатики
СА Пойда
Современная педагогика, http://pedagogika.snauka.ru/2014/12/3069, 2014
22014
Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації учителів інформатики за дистанційною формою навчання
СА Пойда
спец. 13.00. 04. Хмельницький, 2015. 310 с. URL: http://www. twirpx. com …, 0
2
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗАСОБАМИ ПЛАТФОРМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ E-FRONT
SA Poyda
Information Technologies and Learning Tools 28 (2), 2012
12012
Ефективні форми комунікативної компетентності як основи розвитку технологічної компетентності сучасного керівника в умовах публічного управління
ПСА Василенко Н. В., Семко М. І.
Публічне урядування, 50-62, 2020
2020
Improvement of Learning Outcomes in Educational Process of Interns-Pharmacists using Distance Learning Elements.
В Погорілий, Л Дудікова, О Якименко, С Пойда, Б Коваль
2020
Система для проведення дистанційного навчання на основі веб-конференцій
ВВ Войтко, ВП Майданюк, СА Пойда, РВ Погодич
Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ: збірник …, 2019
2019
3D моделювання в контексті STEM
ОН Романюк, СА Пойда
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні …, 2019
2019
Організація та проведення міжнародного конкурсу з веб-дизайну та комп’ютерної графіки
ОН Романюк, ВВ Войтко, СА Пойда, МС Ніколаєнко
Комп’ютерна графіка та розпізнавання зображень: 130-132., 2019
2019
Організація дистанційної форми навчання лікарів-інтернів у Вінницькому національному медичному університеті ім. МІ Пирогова
БФ Коваль, СА Пойда
Проблеми сучасної освіти, 2017
2017
Організація дистанційної форми навчання лікарів-інтернів у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова
БФ Пойда, С.А., Коваль
Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє: матеріали ІІІ …, 2017
2017
Розвиток професійної компетентності учителів інформатики у міжкурсовий період засобами MOOC
СА Пойда
Вінниця: КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти", 2017
2017
Розвиток професійної компетентності вчителів інформатики засобами спеціалізованих дистанційних курсів
СА Пойда
Українсько-естонський проект "Міксіке в Україні". Досвід впровадження 2014 …, 2017
2017
Особливості підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання
СА Пойда
VIII Міжнародна науково-практична конференція "Управління в освіті" 26-27 …, 2017
2017
EdCamp як засіб професійного розвитку педагогів
СА Пойда
Партнерство в освіті: виклики та перспективи, -320 с. – С. 108–110, 2017
2017
STEM, STEAM, STREAM як основа політехнічної освіти сучасного школяра
СА Пойда
Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ, -694 c …, 2016
2016
Магія на уроці, або Творимо дива за допомогою інтерактивної дошки
СА Пойда
Заступник директора школи : щомісячний журнал готових рішень, - С. 16-22, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20