Пойда Сергій, Serhii Poida, Serj Pojda
Пойда Сергій, Serhii Poida, Serj Pojda
к. пед. наук, https://orcid.org/0000-0001-9895-0220, КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти"
Підтверджена електронна адреса в mail3.nest.vn.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища : колект. монографія
М Копняк, Н., Корицька, Г., Литвинова, С., Носенко, Ю., Пойда, С., Сєдой, В ...
http://lib.iitta.gov.ua/9273/1/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0 …, 2015
13*2015
Поточне оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики за допомогою тестів
НБ Копняк, СА Пройда
Комп'ютер у школі та сім'ї, 7-13, 2005
52005
Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації учителів інформатики за дистанційною формою навчання: дис. ... к. пед. н. : спец. 13.00.04 «Теорія та методика …
СА Пойда
Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, 2015
4*2015
Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації учителів інформатики за дистанційною формою навчання [Текст] : автореферат дис. ...канд. пед. наук : 13.00.04 / Сергій …
СА Пойда
Національна академія державної прикордонної служби України ім. Богдана …, 2015
4*2015
Вибір засобів управління самостійною роботою слухачів курсів підвищення кваліфікації учителів інформатики
СА Пойда
Режим доступу: www. umo. edu. ua/images/content/nashi_vydanya/metod …, 2011
42011
Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації учителів інформатики за дистанційною формою навчання
СА Пойда
спец. 13.00. 04. Хмельницький, 2015. 310 с. URL: http://www. twirpx. com …, 0
4
Особенности построения модели технологии дистанционного обучения в повышении квалификации учителей информатики
СА Пойда
Современная педагогика, http://pedagogika.snauka.ru/2014/12/3069, 2014
22014
Організація дистанційної форми навчання лікарів-інтернів у Вінницькому національному медичному університеті ім. МІ Пирогова
БФ Коваль, СА Пойда
Проблеми сучасної освіти, 2017
12017
Організація і проведення модульного контролю засобами платформи дистанційного навчання E-front
SA Poyda
Information Technologies and Learning Tools 28 (2), 2012
12012
Ефективні форми комунікативної компетентності як основи розвитку технологічної компетентності сучасного керівника в умовах публічного управління
ПСА Василенко Н. В., Семко М. І.
Публічне урядування, 50-62, 2020
2020
IMPROVEMENT OF LEARNING OUTCOMES IN EDUCATIONAL PROCESS OF INTERNS-PHARMACISTS USING DISTANCE LEARNING ELEMENTS
VV Pogorilyi, LV Dudikova, OH Yakymenko, SA Poyda, BF Koval
Information Technologies and Learning Tools 76 (2), 236-249, 2020
2020
EFFECTIVE FORMS OF COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL COMPETENCE OF THE MODERN MANAGER IN THE CONDITIONS OF PUBLIC MANAGEMENT
НВ Василенко, МИ Семко, СА Пойда
Публічне урядування, 49-61, 2020
2020
Improvement of Learning Outcomes in Educational Process of Interns-Pharmacists using Distance Learning Elements.
В Погорілий, Л Дудікова, О Якименко, С Пойда, Б Коваль
2020
Система для проведення дистанційного навчання на основі веб-конференцій
ВВ Войтко, ВП Майданюк, СА Пойда, РВ Погодич
Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ: збірник …, 2019
2019
3D моделювання в контексті STEM
ОН Романюк, СА Пойда
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні …, 2019
2019
Організація та проведення міжнародного конкурсу з веб-дизайну та комп’ютерної графіки
ОН Романюк, ВВ Войтко, СА Пойда, МС Ніколаєнко
Комп’ютерна графіка та розпізнавання зображень: 130-132., 2019
2019
Організація дистанційної форми навчання лікарів-інтернів у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова
БФ Пойда, С.А., Коваль
Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє: матеріали ІІІ …, 2017
2017
Розвиток професійної компетентності учителів інформатики у міжкурсовий період засобами MOOC
СА Пойда
Вінниця: КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти", 2017
2017
Розвиток професійної компетентності вчителів інформатики засобами спеціалізованих дистанційних курсів
СА Пойда
Українсько-естонський проект "Міксіке в Україні". Досвід впровадження 2014 …, 2017
2017
Особливості підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання
СА Пойда
VIII Міжнародна науково-практична конференція "Управління в освіті" 26-27 …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20