Пойда Сергій
Пойда Сергій
старший викладач кафедри управління та адміністрування, КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"
Підтверджена електронна адреса в mail3.nest.vn.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища : колект. монографія
М Копняк, Н., Корицька, Г., Литвинова, С., Носенко, Ю., Пойда, С., Сєдой, В ...
http://lib.iitta.gov.ua/9273/1/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0 …, 2015
7*2015
Вибір засобів управління самостійною роботою слухачів курсів підвищення кваліфікації учителів інформатики
СА Пойда
Електронне наукове фахове видання «Теорія та методика управління освітою, 2011
42011
Особенности построения модели технологии дистанционного обучения в повышении квалификации учителей информатики
СА Пойда
Современная педагогика, http://pedagogika.snauka.ru/2014/12/3069, 2014
22014
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ВЕБ-КОНФЕРЕНЦІЙ
В Войтко, ВП Майданюк, С Пойда, Р Погодич
Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ: Збірник …, 2019
2019
3D моделювання в контексті STEM
ОН Романюк, СА Пойда
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні …, 2019
2019
Організація та проведення міжнародного конкурсу з веб-дизайну та комп’ютерної графіки
ОН Романюк, ВВ Войтко, СА Пойда, МС Ніколаєнко
Комп’ютерна графіка та розпізнавання зображень: 130-132., 2019
2019
Організація дистанційної форми навчання лікарів-інтернів у Вінницькому національному медичному університеті ім. МІ Пирогова
БФ Коваль, СА Пойда
Проблеми сучасної освіти, 2017
2017
Організація дистанційної форми навчання лікарів-інтернів у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова
БФ Пойда, С.А., Коваль
Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє: матеріали ІІІ …, 2017
2017
Розвиток професійної компетентності учителів інформатики у міжкурсовий період засобами MOOC
СА Пойда
Вінниця: КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти", 2017
2017
Розвиток професійної компетентності вчителів інформатики засобами спеціалізованих дистанційних курсів
СА Пойда
Українсько-естонський проект "Міксіке в Україні". Досвід впровадження 2014 …, 2017
2017
Особливості підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання
СА Пойда
VIII Міжнародна науково-практична конференція "Управління в освіті" 26-27 …, 2017
2017
EdCamp як засіб професійного розвитку педагогів
СА Пойда
Партнерство в освіті: виклики та перспективи, -320 с. – С. 108–110, 2017
2017
STEM, STEAM, STREAM як основа політехнічної освіти сучасного школяра
СА Пойда
Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ, -694 c …, 2016
2016
Магія на уроці, або Творимо дива за допомогою інтерактивної дошки
СА Пойда
Заступник директора школи : щомісячний журнал готових рішень, - С. 16-22, 2016
2016
Опановуємо тонкощі роботи з інтерактивною дошкою
СА Пойда
Заступник директора школи : щомісячний журнал готових рішень., 16-22, 2016
2016
Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації учителів інформатики за дистанційною формою навчання: дис. ... к. пед. н. : спец. 13.00.04 «Теорія та методика …
СА Пойда
Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, 2015
2015
Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації учителів інформатики за дистанційною формою навчання [Текст] : автореферат дис. ...канд. пед. наук : 13.00.04 / Сергій …
СА Пойда
Національна академія державної прикордонної служби України ім. Богдана …, 2015
2015
20 вправ для роботи з інтерактивною дошкою
СА Пойда
Суми.: Ніко, 2015
2015
Напрями удосконалення процесу підвищеня кваліфікації учителів інформатики
СА Пойда
Інноваційні стратегії неперервної освіти педагогів в системі післядипломної …, 2014
2014
Інформатизація освітньої діяльності Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.
СА Пойда
https://www.slideshare.net/seminar_inform/ss-18601746, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20