Orysia Lishchuk Орися Ліщук
Orysia Lishchuk Орися Ліщук
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Електронний рецепт як елемент упровадження засад фармацевтичної діагностики
БЛ Парновський, ГЮ Яцкова, МВ Слабий, АІ БОЙКО, ОВ ПАРАМОШ, ...
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 16, 2011
82011
Збір та опрацювання даних про взаємодію лікарських засобів для комп’ютерних інформаційних систем
АІ Бойко, БЛ Парновський, ГЮ Яцкова, МВ Слабий, ОВ Парамош, ...
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 86-90, 2012
72012
Аналіз результатів застосування PPAR-γ агоніста піоглітазону у хворих на дифузний токсичний зоб та інсулінорезистентність
ОЗ Ліщук, ОП Кіхтяк, ХА Москва
East European Scientific Journal 2 (10), 40-43, 2016
22016
STUDYING OF THE BENEFICIAL EFFECT OF INSULIN SENSITIZER ON THE CARBOHYDRATE AND LIPID METABOLISM IN PATIENTS WITH DIFFUSE TOXIC GOITRE AND INSULIN RESISTANCE
OP Kikhtyak, OZ Lishchuk, KA Moskva
Тернопільський державний медичний університет, 2017
12017
THE PECULARITIES OF CORRELATION BETWEEN INSULIN RESISTANCE, CARBOHYDRATE AND LIPID METABOLISM INDICES IN PATIENTS WITH GRAVES’DISEASE
O Lishchuk, O Kikhtyak, K Moskva
EUREKA: Health Sciences, 3-8, 2017
12017
The analysis of results of PPAR-γ agonist pioglitazone using in patients with diffuse toxic goiter and insulin resistance
ОЗ Ліщук, ОП Кіхтяк, ХА Москва
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe 10 (2), 40-43, 2016
12016
The influence of metformin on the indices of thyroid panel, carbohydrate and lipid metabolism in patients with diffuse toxic goiter and insulin resistance
OZ Lishchuk
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine), 21-24, 2016
12016
Доказательная медицина как новый фактор определения потребности в лекарственных средствах (на примере противодиабетических препаратов)
АИ Бойко, ОЗ Лищук
East European Scientific Journal 3 (7), 179-182, 2016
12016
The Role of Vitamin D in Treatment of Polycystic Ovary Syndrome Depending on Phenotype
A Urbanovych, H Suslyk, O Lishchuk, K Kozlovska
Romanian Journal of Diabetes Nutrition and Metabolic Diseases 27 (3), 237-244, 2020
2020
COVID-19: новий етіологічний фактор хвороби Грейвса?
АМ Урбанович, ФВ Ланюш, ОЗ Ліщук, ХЮ Козловська
Международный эндокринологический журнал 16 (7), 2020
2020
COVID-19: новый этиологический фактор развития болезни Грейвса?
AM Urbanovych, FV Laniush, OZ Lishchuk, KY Kozlovska
Международный эндокринологический журнал-Mìžnarodnij endokrinologìčnij …, 2020
2020
Correlation betwen the brain natriuretic peptide fragment and insulin resistans in diabetes mellitus type-2 patients with coronary heart disease
G Susluk, A Urbanovych, O Lishchuk.
Проблеми ендокринної патології, 224, 2019
2019
The influence of metformin on the indices of thyroid panel, carbohydrate metabolism in patients with diffuse toxic goiter and insulin resistance
O Lishchuk., A Urbanovych, G Susluk
Проблеми ендокринної патології, 267-268, 2019
2019
EFFECTS OF TRIMETHYLAMINE-N-OXIDE INHIBITOR IN COMBINATION WITH ANTICHOLINESTERASE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS
O Kikhtyak, K Moskva, O Lishchuk
Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences 52 (1), 84-95, 2018
2018
Ефекти блокатора триметиламін-n-оксиду в поєднанні з антихолінестеразним засобом у хворих на цукровий діабет 2-го типу
О Кіхтяк, Х Москва, О Ліщук
Праці наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки, 84-95, 2018
2018
ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ ІНСУЛІНОВИХ СЕНСИТАЙЗЕРІВ НА ВУГЛЕВОДНИЙ ТА ЛІПІДНИЙ ОБМІН У ХВОРИХ З ДИФУЗНИМ ТОКСИЧНИМ ЗОБОМ ТА ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ
OP Kikhtyak, OZ Lishchuk, KA Moskva
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2017
2017
Pecularities of correlation between insulin resistance, carbohydrate and lipid metabolism in patients with Graves’disease
OZ Lishchuk, OP Kikhtyak, KA Moskva
EUREKA: Health Sciences, 3-9, 2017
2017
Влияние метформина на показатели тиреоидной панели, углеводного и липидного обмена у больных с диффузным токсическим зобом и инсулинорезистентностью
ОЗ Ліщук
Міжнародний ендокринологічний журнал, 21-24, 2016
2016
ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ ІНСУЛІНОВИХ СЕНСИТАЙЗЕРІВ НА ВУГЛЕВОДНИЙ ТА ЛІПІДНИЙ ОБМІН У ХВОРИХ З ДИФУЗНИМ ТОКСИЧНИМ ЗОБОМ ТА ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ
ОП Кіхтяк, ОЗ Ліщук, ХА Москва
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 51-55, 2016
2016
Гіперлептинемія як фактор розвитку інсулінової резистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу та ожиріння
ГІ Суслик, БФ Ліщук, ОЗ Ліщук
Матеріали XIV науково-практичної конференції з міжнародною участю …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20