Яна Кривич (Kryvych)
Яна Кривич (Kryvych)
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Концептуальні основи формування системи управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства на засадах маркетингу
ТА Васильєва, ТА Васильева, СВ Лєонов, СВ Леонов, ЯМ Кривич, ...
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
172011
Управління інноваційним потенціалом банку
ЯМ Кривич, ЯН Кривич
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
122010
Поняття банківських інновацій та їх класифікація
ЯМ Кривич, ЯН Кривич
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
92007
Комплексний підхід до управління інноваційним потенціалом банку
СВ Лєонов, СВ Леонов, ЯМ Кривич, ЯН Кривич
Черкаський державний технологічний університет, 2009
72009
Вплив інновацій на стратегічний розвиток банку
ЯМ Кривич, ЯН Кривич
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
72007
Маркетинг у банку
всього 36 осіб Васильєва Т.А., Козьменко С.М., Школьник І.О. та інші
32014
Інноваційний потенціал банку як фактор вибору стратегії подальшого розвитку
ЯМ Кривич
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (10), 2011
32011
Принципи управління інноваційним потенціалом фінансово-кредитної установи
ЯМ Кривич, ЯН Кривич
32009
Проблеми формування інноваційного потенціалу банків України
СВ Лєонов, СВ Леонов, ЯМ Кривич, ЯН Кривич
Хмельницький економічний університет, 2008
32008
Інвестиційний банківський кредит в системі кредитних інструментів стимулювання фінансово-кредитного зростання в Україні
СВ Лєонов, СВ Леонов, ЯМ Кривич, ЯН Кривич
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2014
22014
Управління ризиками у банківській діяльності
ЯМ Кривич, ЯН Кривич
Перспектива, 2014
22014
Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону
ОВ Прокопенко, ІО Александров, НМ Андрєєва, ТА Васильєва, ...
Сумський державний університет, 2012
22012
Сучасні тенденції розвитку банківських інновацій
ЯМ Кривич, ЯН Кривич
Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи …, 2012
22012
Методичні засади економічної оцінки інноваційного потенціалу підприємств
ЯМ Кривич, ЯН Кривич
22011
Фінансовий потенціал як складова інноваційного потенціалу банку та особливості його оцінки
ЯМ Кривич, ЯН Кривич
Національний університет державної податкової служби України, 2010
22010
Матричний метод оцінки інноваційного потенціалу банку
ЯМ Кривич, ЯН Кривич
22010
Інноваційний потенціал кредитної установи як основа її інноваційної політики
ЯМ Кривич, ЯН Кривич
Тернопільський національний економічний університет, 2008
22008
Роль реклами у формуванні сучасного іміджу банку
ЯМ Кривич, ФІ Ушкалова, ЮС Грибкова
Финансы, учет, банки, 167-171, 2014
12014
Антикризовий маркетинг як складова стратегічного управління банком
ТА Васильєва, ТА Васильева, ЯМ Кривич, ЯН Кривич
ТОВ «ДД «Папірус», 2013
12013
Особливості управління інноваціями та інноваційною діяльністю комерційного банку
ЯМ Кривич, ЯН Кривич
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20