Яна Кривич (Kryvych)
Яна Кривич (Kryvych)
Підтверджена електронна адреса в uabs.sumdu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Концептуальні основи формування системи управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства на засадах маркетингу
ТА Васильєва, СВ Лєонов, ЯМ Кривич
Маркетинг і менеджмент інновацій, 160-171, 2011
212011
Управління інноваційним потенціалом банку
ЯМ Кривич
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
182010
Поняття банківських інновацій та їх класифікація
ЯМ Кривич
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
152007
Social trust and institutional (Bank) trust: Empirical evidence of interaction
A Buriak, I Vozňáková, J Sułkowska, Y Kryvych
Economics & Sociology 12 (4), 116-332, 2019
122019
Вплив інновацій на стратегічний розвиток банку
ЯМ Кривич
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
122007
Комплексний підхід до управління інноваційним потенціалом банку
СВ Лєонов, ЯМ Кривич
Черкаський державний технологічний університет, 2009
82009
Evaluation of deposit market competition: basis for bank marketing improvement
I Didenko, Y Kryvych, A Buriak
Маркетинг і менеджмент інновацій, 129-141, 2018
42018
Інвестиційний банківський кредит в системі кредитних інструментів стимулювання фінансово-кредитного зростання в Україні
СВ Лєонов, ЯМ Кривич
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2014
42014
Проблеми формування інноваційного потенціалу банків України
СВ Лєонов, ЯМ Кривич
Хмельницький економічний університет, 2008
42008
Маркетинг у банку
всього 36 осіб Васильєва Т.А., Козьменко С.М., Школьник І.О. та інші
32014
Управління ризиками у банківській діяльності
ЯМ Кривич
Перспектива, 2014
32014
Інноваційний потенціал банку як фактор вибору стратегії подальшого розвитку
ЯМ Кривич
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (10), 2011
32011
Принципи управління інноваційним потенціалом фінансово-кредитної установи
ЯМ Кривич
32009
Фактори впливу на стратегічне управління банківським ритейлом
ТА Васильєва, ЯМ Кривич, ІО Леміш
Сумський державний університет, 2018
22018
Економічний ризик: методи оцінки та управління
всього 13 осіб Васильєва Т.А., Леонов С.В., Кривич Я. М. та інші
22015
Антикризовий маркетинг як складова стратегічного управління банком
ТА Васильєва, ЯМ Кривич
ТОВ «ДД «Папірус», 2013
22013
Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону
ОВ Прокопенко, ІО Александров, НМ Андрєєва, ТА Васильєва, ...
Сумський державний університет, 2012
22012
Сучасні тенденції розвитку банківських інновацій
ЯМ Кривич, ЯН Кривич
Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи …, 2012
22012
Методичні засади економічної оцінки інноваційного потенціалу підприємств
ЯМ Кривич
22011
Фінансовий потенціал як складова інноваційного потенціалу банку та особливості його оцінки
ЯМ Кривич
Національний університет державної податкової служби України, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20