Подписаться
Непша О.В. / Непша А.В. / Nepsha O
Непша О.В. / Непша А.В. / Nepsha O
старший викладач кафедри фізичної географії і геології Мелітопольський державний педагогічний
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
геологія, геоморфологія, геологогеоморфологічні процеси, геоекологічний стан: монографія/ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша та ін., відп. ред. ЛМ Даценко
ПЗ Приазов’я
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 177-228, 2014
902014
Формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентської молоді до занять фізичною культурою
ОВ Непша, ГП Суханова
Фізичне та спортивне виховання у вищих навчальних закладах: тези доповідей …, 2017
462017
Пiвнiчно-Захiдне Приазов'я: геологiя, геоморфологiя, геолого-геоморфологiчнi процеси, геоекологiчний стан: монографiя
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша
402014
Вікові особливості студентів спеціальностей вищих навчальних закладів на заняттях фізичною культурою
ОВ Непша, МВ Купрєєнко, ВС Ушаков
Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ …, 2016
332016
Про будову кіс Північного Приазов'я
OV NEPSHA
Геологічний журнал, ст. 44-50, 2013
302013
Екологічна освіта та виховання молоді як основа екологічної культури суспільства
Прохорова Л.А. Зав'ялова Т.В. Непша О.В.
Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали …, 2018
272018
Самоконтроль студентів під час занять фізичною культурою і спортом на секційних заняттях
МВ Купрєєнко, ОВ Непша
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матер …, 2016
252016
Воровка ВП Фізична географія Запорізької області: Хрестоматія
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ВП Воровка
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 200., 2014
252014
Формування навичок здорового способу життя учнів молодших класів засобами фізичної культури
ОВ Непша, ГП Суханова, ВС Ушаков
Актуальні проблеми молоді в сучасних соціальноекономічних умовах: Матеріали …, 2018
242018
Структурні компоненти підготовки майбутніх учителів фізичної культури у вищих навчальних закладах
ОВ Котова, ОВ Непша
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2018
242018
Основні чинники деградації земель Запорізькій області
ВМ Іванова, ОВ Непша
Географія та екологія: наука і освіта: матеріали VІІ Всеукраїнської науково …, 2018
232018
Північно-Західне Приазов'я: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геекологічний стан
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша
Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014
232014
Каховський магістральний канал як елемент меліоративного навантаження на природний ландшафт
ЛА Василюк, АВ Непша
Актуальные вызовы современной науки: сб. науч. трудов 5 (2), 127-132, 2017
212017
Готовність майбутніх вчителів географії до екологічного виховання учнівської молоді у сучасній загальноосвітній школі.
Прохорова Л.А. Зав'ялова Т.В. Непша О.В.
Екологія – філософія існування людства: зб. наук. праць/за заг. ред. М.М …, 2018
202018
Формування екологічних знань і вмінь майбутніх вчителів географії під час вивчення курсу" Загальне землезнавство"
ЛМ Донченко, ТВ Зав’ялова, ВМ Іванова, ОВ Непша
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2019
192019
Геоекологічні проблеми зрошуваних земель на півдні України
ОВ Непша, ЛА Прохорова, ТВ Зав’ялова
Актуальные научные исследования в современном мире 27 (1 (45)), 38-43, 2019
192019
Зрошення з Каховського магістрального каналу як елемент еколого-меліоративного навантаження на ґрунтові ресурси Запорізької області
ВМ Іванова, ОВ Непша, ОМ Шелудько
Science, research, development, 32-39, 2018
192018
Якість поверхневих та підземних вод Запорізької області та її вплив на здоров’я населення
ЛА Прохорова, ОВ Непша, ТВ Зав’ялова
Збірник статей, тез і доповідей Всеукраїнської науково-практичної …, 2018
192018
Використання освітньо-розвиваючих та оздоровчих видів гімнастики на уроках фізичної культури
МВ Купрєєнко, ОВ Непша, ВС Ушаков
Україна в гуманітарних і соціально-економічних Вимірах: матеріали ІІ Всеукр …, 2017
192017
Modern natural conditions of the North-Western Pryazovia region as a coastal marine area of Southern Ukraine
LA Prokhorova, SA Grishko, OV Nepsha, II Bilyk
Science, research, development: monografia pokonferencyjna, 25-27, 2018
182018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20