Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Свинарство". "Pig breeding" the interdepartmental subject
Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Свинарство". "Pig breeding" the interdepartmental subject
Інститут свинарства і АПВ НААН
Підтверджена електронна адреса в svinarstvo.com
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оцінка якості свинини за фізико-хімічними показниками
АМ Поливода
Свинарство.–Вип 24, 57-62, 1976
321976
Показники крові свиней різних генотипів і їх зв’язок із швидкістю росту
ЄМ Агапова, ОП Решетніченко
Свинарство: міжвід. темат. наук. збірник.–К.: Аграрна наука, 71-77, 1996
251996
Прогнозування продуктивності свиней за індексами росту в ранньому ентогенезі
ЛП Гришина
Свинарство, 50-55, 2012
162012
Система селекционно-генетических методов оценки откормочных и мясных качеств свиней
НА Лобан
Свинарство, 69-75, 2014
132014
Промислове схрещування і гібридизація, їх ефективність у свинарстві
АО Онищенко
Свинарство, 72-76, 2013
132013
Прогресивні технології у свинарстві та їх переваги
ВО Лимар, ВМ Волощук, ІВ Хатько, ОІ Підтереба
Свинарство, 8-11, 2012
132012
Відтворювальні якості свиноматок в системі гібридизації
МД Березовский, ВМ Попова, КО Цирик, ВС Огуренко
Свинарство, 21-24, 2012
122012
Кормові добавки у свинарстві
ВФ Коваленко, ОА Біндюг, СГ Зінов’єв
Свинарство: міжвід. темат. наук. зб, 53-55, 2007
122007
Породи свиней України та перспективи їх розведення
МД Березовський
Свинарство.–Вип 55, 3-5, 2007
112007
Відгодівельні, забійні та м’ясні якості підсвинків м’ясних порід
ВМ Волощук, АП Василів
Свинарство, 8-13, 2013
102013
Порівняльна оцінка продуктивних ознак свиней великої білої породи провідних господарств України (за даними ІІІ тому ДКПТ великої білої породи)
ЛП Гришина, ВІ Малик
Свинарство, 75-82, 2012
92012
Биологические основы повышения интенсивности свиноводства
В Кабанов
Свиноводство, 27-28, 2002
92002
Ефективність різних варіантів підбору при поліпшенні свиней великої білої породи
ЛП Грішина
Свинарство–К.: Аграрна наука, 33, 1999
91999
Перехід від сезонно-турового вирощування племінного молодняку свиней на потокову технологію виробництва
СЮ Смислов
Свинарство, 9-15, 2012
82012
Створення внутріпородних заводських типів свиней у великій білій породі з покращеними м’ясними якостями
МД Березовський, ЛП Гришина, АА Гетя, ОА Манько, ПА Ващенко
Свинарство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник, 15-25, 2009
82009
Біоритми у тваринництві
ПВ Денисюк
Свинарство.–2008.–Вип 56, 67-72, 2008
72008
Динаміка маси і лінійних промірів ремонтних свинок в залежності від інтенсивності їх вирощування
ГО Бірта
Міжвід. науков.-темат. зб.«Свинарство».–К.: Аграрна наука, 34-40, 1997
71997
Ефективність використання кормів свинями полтавсько-бєларуської селекції
СВ Акімов, НМ Опришко
Свинарство.–1993.–Вип 49, 35-38, 1993
71993
Організація локальних систем виробництва свинини в Полтавській області/Полтава.–2010
МД Березовський, АА Гетя
Зб.«Свинарство, 11-15, 0
7
Пероксидне окиснення ліпідів та активність системи антиоксидантного захисту в організмі свиней з різними типами вищої нервової діяльності
ОВ Данчук, АВ Данчук
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2018
62018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20