Olena Bachynska (Bachinska, Bacynska, Олена Бачинська, Елена Бачинская)
Olena Bachynska (Bachinska, Bacynska, Олена Бачинська, Елена Бачинская)
професор історії, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
Підтверджена електронна адреса в onu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Українське населення Придунайських земель XVIII–початок ХХ ст.(заселення й економічне засвоєння)
О Бачинська
Одеса: Астропринт, 2002
202002
Дунайське козацьке військо 1828-1868 рр.
ОА Бачинська
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 1998
151998
Козацтво в “післякозацьку добу” української історії (кінець XVIII-XIX ст.)
ОА Бачинська
142009
Козацтво в системах Російської і Турецької імперій
ОА Бачинська
Історія Українського Козацтва. Нариси: У 2, 303-362, 0
14
Козацтво на півдні України (1775–1869)
АД Бачинський, ОА Бачинська
Одеса: Маяк, 1995
101995
Колонізаційна політика Стамбула на Придунайських землях у XVIII ст.
О Бачинська
Україна в Центрально-Східній Європі, 2003
72003
Українська складова у польському національному русі: з повідомлень російського консула в Галаці
О Бачинська
Чорноморська минувшина, 2010
42010
Етносоціальний склад і шляхи міграцій населення Придунайського регіону кінця XVIII—початку ХІХ століть (на прикладі міста-фортеці Ізмаїл)
ОА Бачинська
Надчорномор'я: студії з історії та археології (з ІХ ст. до н. е. по ХІХ ст …, 2008
42008
Цигани-козаки: перебування циган Бессарабії в Дунайському козацькому війську
О Бачинська
Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв, 2008
42008
Колонізація українським населенням Придунайських земель XVIII-початок ХХ ст
ОА Бачинська
XVIII–початок XX ст.: дис.… д-ра іст. наук. Одеса, 2002
42002
Становище керівників османських фортець Буджака під час перебування на Півдні України у 1807 р.
ОА Бачинська
32014
«МАЛОРОСІЙСЬКІ КОЗАКИ» ХІХ ст.: СОЦІО-ДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗСЕЛЕННЯ
О Бачинська
Історико-географічні дослідження в Україні, 15-26, 2012
32012
Мусульмани в Ізмаїлі під час російсько-турецької війни 1806–1812 рр.
ОА Бачинська
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 3-7, 2011
32011
Українське населення міст Придунайських земель в кінці ХVIII–на початку XIX ст.
О Бачинська
Проблеми історії України: факти, судження, пошуки, 192-204, 2002
32002
Політика Російської імперії щодо задунайського козацтва: стратегія, тактика, заходи
О Бачинська
Україна в Центрально-Східній Європі, 2004
22004
АДМІНІСТРАТИВНИЙ УСТРІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ДУНАЙСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА. 1828-1868 pp.
ОА Бачинська
Записки історичного факультету, 1998
21998
Османсько-турецькі документи про задунайське козацтво напередодні та під час російсько-турецької війни 1828-1829 рр
О Бачинська, О Середа
Чорноморська минувшина: Записки відділу історії козацтва на півдні України …, 2012
12012
Турецьке та татарське населення Буджака: походження, шляхи міграцій, демографія, зовнішність (90-ті рр. ХVІІІ–початок ХІХ ст.)
О Бачинська
Україна в Центрально-Східній Європі, 2010
12010
Прапори козацьких військ південної України у фондах державного архіву одеської області
О Бачинська, Л Білоусова
Чорноморська минувшина, 165-173, 2008
12008
Колекція церковної періодики у фондах Наукової бібліотеки ОНУ як історичне джерело для вивчення повсякденної історії, освіти, господарства населення України у другій половині …
ОА Бачинська
Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство …, 2008
12008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20