Подписаться
Петр Юрченко
Петр Юрченко
к.мед.н, старший викладач кафедри біологічної та загальної хімії
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Hydrogen sulfide: metabolism, biological and medical role
NV Zaichko, AV Melnik, MM Yoltukhivskyy, AS Olhovskiy, IV Palamarchuk
The Ukrainian biochemical journal, 5-25, 2014
502014
Монооксигеназні активності печінки щурів в умовах гіперглікемії та гіперкетонемії, індукованих введенням стрептозотоцину та дексаметазону
ЮПО Герич О.Х
Буковинський медичний вісник 9 (2), 55 - 56, 2005
42005
Особливості обміну гомоцистеїну та гідроген сульфіду в центральній нервовій системі
ЙММ Юрченко П.О, Мельник А.В., Заічко Н.В
Медична хімія 16 (3), 2015
22015
Особливості обміну гомоцистеїну та гідроген сульфіду в центральній нервовій системі
ЮПО Мельник А.В., Заічко Н.В., Йолтухівський М.М.
Медична хімія 16 (3), 90-96, 2014
22014
Трансформуючий ростовий фактор b як фактор розвитку міопії
ДА Яценко, НВ Малачкова, ПО Юрченко, ГП Людкевич, ТЮ Кукуруза, ...
Вісник морфології, 354-357, 2017
12017
Роль мотиваційного фактору при підготовці медичних кадрів у сучасних умовах реформи охорони здоров’я України
ПО Юрченко, ІВ Паламарчук
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2017
12017
Уровень гидроген сульфида и состояние антиоксидантной системы в мозге крыс при изолированной гипергомоцистеинемии и её коррекции
НВ Заичко, ПА Юрченко, ДА Фильчуков
Медицинский журнал, 2016
12016
State of hydrogen sulfide system in the rats brain under combined hyperhomocysteinemia and its correction
NV Zaichko, PA Yurchenko, DA Filchukov
Journal of Education, Health and Sport 5 (3), 183-188, 2015
12015
Рівень гідроген сульфіду та стан антиоксидантної системи в мозку щурів за тіолактонової гіпергомоцистеїнемії та її корекції
PA Yurchenko, NV Zaichko, DA Filchukov
Reports of Morphology 21 (2), 292-294, 2015
12015
Рівень нейронспецифічної енолази та гідроген сульфіду в сироватці крові щурів за умов гіпергомоцистеїнемії
ПО Юрченко
Медична хімія, 117-117, 2014
12014
Спадкова гіпергомоцистеїнемія, як один із факторів раку молочної залози
ПО Юрченко, СО Качула, ОВ Тертишна, АВ Мельник, ОМ Колошко
2018
Мотиваційний фактор в технології керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах
ПО Юрченко, ОМ Колошко, АВ Мельник
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2018
2018
Лабораторний метод дослідження в медицині та у вивченні предмету «біологічна хімія»
ОМ Колошко, АВ Мельник, ПО Юрченко
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2018
2018
Реалізація особистісто-орієнтованого підходу та розвиток творчих здібностей студентів в роботі наукового гуртка на кафедрі біологічної хімії
ОМ Колошко, АВ Мельник, ПО Юрченко
Вісник Вінницького національного медичного університету, 506-509, 2017
2017
Влияние полифенольных соединений наh2s-индуцированую вазодилятацию аорты у самцов и самок крыс при гипергомоцистеинемии
АВ Мельник, НВ Заичко
European journal of biomedical and life sciences, 29-32, 2017
2017
Á²ÎÕ²Ì²× Í² Ç̲ÍÈ Â ÌÎÇÊÓ ÙÓÐ²Â Ç ²ÇÎËÜÎÂÀÍÎÞ Ã²ÏÅÐÃÎÌÎÖÈÑÒÅÍÅ̲ªÞ ÇÀ ÓÌΠÌÎÄÓËßÖ² ÎÁ̲ÍÓ Ã²ÄÐÎÃÅÍÑÓËÜÔ²ÄÓ
ПО Юрченко, НВ Заічко
2015
Маркери нейродегенерації та поведінкові реакції у щурів з гіпергомоцистеїнемією за умов модуляції обміну гідрогенсульфіду
ПО Юрченко, НВ Заічко
Biomedical and biosocial anthropology, 78-82, 2015
2015
Вплив ізольованої гіпергомоцистеїнемії на систему гідрогенсульфіду в головному мозку щурів
ПО Юрченко
Вісник проблем біології і медицини 3 (2), 252-257, 2015
2015
Біохімічні та морфологічні маркери нейродегенерації у щурів при комбінованій гіпергомоцистеїнемії та її корекції вітамінами, есміном та бетаїном
КНА Заічко Н.В., Юрченко П.О.
Вісник морфології 21 (1), 41-44, 2015
2015
Біохімічні зміни в мозку та поведінкові реакції в тесті «відкрите поле» у щурів з тіолактоновою гіпергомоцистеїнемією
ЮПО Заічко Н.В.
Вісник Вінницького національного медичного університету 19 (2), 330-333, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20