Follow
Валерій Якович Данилов
Валерій Якович Данилов
д.т.н. професор кафедри математичних методів системного аналізу Національного технічного
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Вища математика: Основні означення, приклади і задачі: Навч. посіб.: У 2 ч
ГЛ Кулініч, ЛО Максименко, ВВ Плахотнік, ГЙ Призва
К.: Либідь, 1992
37*1992
Використання інформаційних технологій для підтримки прийняття рішень в туризмі
ОЯ Слєпцова, ВЯ Данилов
Наукові праці.–Миколаїв: ЧДУ, 47-53, 2011
172011
Вимірювання рівня рідини в нафтових свердловинах акустичним методом. Сучасний стан, проблеми, засоби
ВЯ Данилов, ІЯ Науменко, ВІ Кизима
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 9-15, 2005
152005
Некоторые задачи наблюдения и управления в линейных системах
БН Бублик, ВЯ Данилов, АГ Наконечный
К.: УМК ВО, 1988
111988
Проблеми акустичного зондування свердловин та апаратний комплекс для їхнього вирішення
ВЯ Данилов, ІЯ Науменко, ВІ Кизима
Навчально-науковий комплекс" Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ …, 2008
72008
Основні підходи до розпізнавання мовленнєвої інформації (частина 1)
ГО Добрушкін, ВЯ Данилов
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 50-64, 2009
62009
Математические аспекты управления гидроакустическими полями
ВЯ Данилов, ЮА Кравцов, АГ Наконечный
Формирование акустических полей в океанических волноводах.―Н. Новгород: ИПФ …, 1991
61991
До реалізації інструмен-тарію дослідження хаотичної та регулярної поведінки динамічних систем і реконструкції оператора еволюції динамічних систем
ВЯ Данилов, АЮ Зінченко
Наукові праці ЧДУ ім. Петра Могили. Сер. Комп’ютерні технології.—2010.—130 …, 0
5
Синергетичні методи аналізу. Практикум
ВЯ Данилов, АЮ Зінченко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023
42023
Ідентифі-кація хаосу та прогнозування динаміки нейронною мережею в економічних нелінійних системах
ВЯ Данилов, АЮ Зінченко, ОЯ Яремчук
Ви-мірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 122-128, 2009
42009
Прогнозування кредитоспроможності фізичних осіб за допомогою байєсівських мереж
ВЯ Данилов, ПІ Бідюк, ОЛ Жиров, ОП Бідюк
Економіка: теорія та практика, 56-65, 2016
22016
Спектральный и кепстральный анализ звука для идентификации голоса
ЯВ Грушко, ВЯ Данилов
НТУУ «КПІ», 2016
22016
Прогнозування розвитку туристичної галузі України
ВЯ Данилов, ОЛ Жиров, АО Жирова
Економіка: теорія та практика, 81-87, 2013
22013
Влияние концентрации глицерина на растворение и окисление малоуглеродистых сталей в процессе анодной цементации
АВ Жиров, АО Комаров, ВВ Данилов, СА Шорохов
Электронная обработка материалов 48 (3), 117-119, 2012
22012
Применение вейвлет-преобразования для сегментации и удаления шума с речевых сигналов
ГО Добрушкин, ВЯ Данилов
Научные вести НТУУ КПИ 1, 34-42, 2009
22009
Теоретичні засади створення освітніх порталів та досвід розробки тематичного порталу із туристської статистики
ВЯ Данилов, ОВ Данилова
Комп’ютерні технології. Системний аналіз. Моделювання.–Миколаїв: МДГУ ім. П …, 2004
22004
Застосування генеративно-змагальних мереж для прогнозування фрактальних криптовалютних ринків
В Данилов, О Ярошенко
Scientific Collection «InterConf», 199-207, 2023
12023
Система підтримання прийняття рішень для прогнозування фінансових процесів на основі принципів системного аналізу
ВЯ Данилов, ВГ Гуськова, ПІ Бідюк, ОЛ Жиров
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
12019
Системний підхід до розв’язання прямих і обернених задач у системах з хаосом
ВЯ Данилов, АЮ Зінченко, ВЯ Данілов, ВЯ Данилов, АЮ Зинченко, ...
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
12017
Застосування згорткових нейронних мереж для розпізнавання зображень вибірки CIFAR-10
ВЯ Данилов, ВЯ Данілов, ІО Краснощок
Системні технології, 167-171, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20