Підписатись
Валерій Якович Данилов
Валерій Якович Данилов
д.т.н. професор кафедри математичних методів системного аналізу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вища математика: Основні означення, приклади і задачі: Навч. посіб.: У 2 ч
ГЛ Кулініч, ЛО Максименко, ВВ Плахотнік, ГЙ Призва
К.: Либідь, 1992
311992
Використання інформаційних технологій для підтримки прийняття рішень в туризмі
ОЯ Слєпцова, ВЯ Данилов
Наукові праці.–Миколаїв: ЧДУ, 47-53, 2011
162011
Вимірювання рівня рідини в нафтових свердловинах акустичним методом. Сучасний стан, проблеми, засоби
ВЯ Данилов, ІЯ Науменко, ВІ Кизима
ВНТУ, 2005
152005
Некоторые задачи наблюдения и управления в линейных системах
БН Бублик, ВЯ Данилов, АГ Наконечный
К.: УМК ВО, 1988
111988
Основні підходи до розпізнавання мовленнєвої інформації (Частина 1)
ГО Добрушкін, ВЯ Данилов
ВНТУ, 2009
72009
Проблеми акустичного зондування свердловин та апаратний комплекс для їхнього вирішення
ВЯ Данилов, ІЯ Науменко, ВІ Кизима
Навчально-науковий комплекс" Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ …, 2008
72008
Математические аспекты управления гидроакустическими полями
ВЯ Данилов, ЮА Кравцов, АГ Наконечный
Формирование акустических полей в океанических волноводах.―Н. Новгород: ИПФ …, 1991
61991
До реалізації інструмен-тарію дослідження хаотичної та регулярної поведінки динамічних систем і реконструкції оператора еволюції динамічних систем
ВЯ Данилов, АЮ Зінченко
Наукові праці ЧДУ ім. Петра Могили. Сер. Комп’ютерні технології.—2010.—130 …, 0
5
Синергетичні методи аналізу
ВЯ Данилов, АЮ Зінченко
42011
Ідентифі-кація хаосу та прогнозування динаміки нейронною мережею в економічних нелінійних системах
ВЯ Данилов, АЮ Зінченко, ОЯ Яремчук
Ви-мірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 122-128, 2009
42009
Прогнозування кредитоспроможності фізичних осіб за допомогою байєсівських мереж
ВЯ Данилов, ПІ Бідюк, ОЛ Жиров, ОП Бідюк
Економіка: теорія та практика, 56-65, 2016
22016
Спектральный и кепстральный анализ звука для идентификации голоса
ЯВ Грушко, ВЯ Данилов
НТУУ «КПІ», 2016
22016
Прогнозування розвитку туристичної галузі України
ВЯ Данилов, ОЛ Жиров, АО Жирова
Економіка: теорія та практика, 81-87, 2013
22013
Влияние концентрации глицерина на растворение и окисление малоуглеродистых сталей в процессе анодной цементации
АВ Жиров, АО Комаров, ВВ Данилов, СА Шорохов
Электронная обработка материалов 48 (3), 117-119, 2012
22012
Применение вейвлет-преобразования для сегментации и удаления шума из речевых сигналов
ГО Добрушкин, ВЯ Данилов
Научные вести НТУУ КПИ 1, 34-42, 2009
22009
Теоретичні засади створення освітніх порталів та досвід розробки тематичного порталу із туристської статистики
ВЯ Данилов, ОВ Данилова
Комп’ютерні технології. Системний аналіз. Моделювання.–Миколаїв: МДГУ ім. П …, 2004
22004
Системний підхід до розв’язання прямих і обернених задач у системах з хаосом
ВЯ Данилов, АЮ Зінченко, ВЯ Данілов, ВЯ Данилов, АЮ Зинченко, ...
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
12017
Застосування згорткових нейронних мереж для розпізнавання зображень вибірки CIFAR-10
ВЯ Данилов, ВЯ Данілов, ІО Краснощок
Системні технології, 167-171, 2017
12017
Розробка інформаційної технології ідентифікації динамічного хаосу та псевдофазової реконструкції атракторів одновимірних реалізацій
ВЯ Данилов, АЮ Зінченко, ПП Марчук
НТУУ «КПІ», 2011
12011
Порівняння якості Мел-та Барк-частотних кепстральних коефіцієнтів для параметризації мовних сигналів
ГО Добрушкін, ВЯ Данилов
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20