Павло Денчук
Павло Денчук
Західноукраїнський економічний університет, кафедра обліку у виробничій сфері, доцент
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансовий облік
ЯД Крупка, ЗВ Задорожний, НВ Гудзь, ПН Денчук, НВ Починок, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2019
932019
Бухгалтерський облік: навч. посібник для внз
НВ Гудзь, ПН Денчук, РВ Романів
К.: Центр учб. літ, 89, 2016
542016
Концептуальні основи обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства
ВМ Рожелюк, ПН Денчук
Сталий розвиток економіки, 270-274, 2013
322013
Бухгалтерський облік: навчальний посібник
НВ Гудзь, ПН Денчук, РВ Романів
Київ: ЦУл 424, 2016
152016
Облікова політика підприємства в системі регулювання бухгалтерським обліком
ОМ Петрук, ТВ Барановська
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2005
132005
Бухгалтерський облік
НВ Гудзь, ПН Денчук, РВ Романів
Київ: ЦУЛ, 2015
122015
Організація документообігу як основного інструмента забезпечення функціонування ефективної системи комунікації на переробному підприємстві
ВМ Рожелюк, ПН Денчук
Сталий розвиток економіки, 114-121, 2014
122014
Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин
ММ Дупай, ПН Денчук, СВ Питель, ПЯ Хомин
К.: Знання, 2003
102003
Організаційно-структурні особливості побудови служби внутрішнього аудиту на підприємстві
П Денчук, В Рожелюк
Аудитор України, 33, 2003
102003
Принципи управління виробничими витратами на підприємстві
ВМ Рожелюк, ПН Денчук
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 2007
82007
Бухгалтерський облік. 2-е вид. перероб і доп: навч. посіб
НВ Гудзь, ПН Денчук, РВ Романів
Київ: ЦУЛ, 2016
62016
Бухгалтерський облік. 2-е вид., перероб. І доп
НВ Гудзь
Навч. посіб./НВ Гудзь, ПН Денчук, РВ Романів.–К.: Центр учбової літератури, 2016
62016
Організація документообігу як основного інструмента забезпечення функціонування ефективної системи комунікації на переробному підприємстві
ПН Денчук, ВМ Рожелюк
Міжнародний наукововиробничий журнал Сталий розвиток економіки, 29, 2014
52014
Організація, облік, звітність та оподаткування малого бізнесу: Навчальний посібник
ММ Дупай, ПН Денчук, СВ Питель
Тернопіль: Астон, 2002
52002
Бухгалтерський облік: підручник
ЯД Крупка, ЗВ Задорожний, НВ Гудзь, ПН Денчук, НЯ Микитюк
Т.: ТНЕУ, 2017
42017
Система показників стану і використання нематеріальних активів
ВМ Рожелюк, ПН Денчук
Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту, 2006
42006
Стратегія формування собівартості продукції в інформаційній системі підприємств
ВМ Рожелюк, ПН Денчук
Вісник Подільського державного аграрного технічного університету, 2009
32009
Організаційні та методичні засади оптимізації витрат, пов’язаних з постачанням сировини
ВМ Рожелюк, НМ Хорунжак, ПН Денчук
Бизнес Информ, 2018
22018
Бухгалтерський облік
ЯД Крупка, ЗВ Задорожний, НВ Гудзь, ПН Денчук, НЯ Микитюк, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2018
22018
Роль бухгалтерської професії у забезпеченні ефективної системи менеджменту переробного підприємства
ВМ Рожелюк, ПН Денчук
Тернопіль: Вектор, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20