Follow
HANDE BABA KAYA
HANDE BABA KAYA
Verified email at sakarya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effects of sportive exercises on physical fitness of children with specific learning disability
A Yilmaz, G Karakas, HB Kaya, Z Kaçay
Acta Kinesiologica 11 (1), 88-93, 2017
112017
Teachers comments by 5-6 age children with autism spectrum disorders and behavior of the effect of social skills level sports
G Karakaş, A Yilmaz, HB Kaya
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (2), 280-294, 2016
102016
Okulöncesi öğretmenlerinin karşılaştıkları psikolojik yıldırma davranışları (mobing) ve iş tatmini arasındaki ilişki (Adıyaman ili örneği)
H Kaya
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal …, 2014
72014
Marka farkındalığı yaratmada ürün yerleştirme stratejileri: türk sinemasında ürün yerleştirme üzerine bir uygulama
HB Kaya
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2013
62013
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin bedensel/kinestetik zekâsı ile akademik başarılarının incelenmesi
HB KAYA, G KARAKAŞ, S GİZDEM
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (1), 66-74, 2015
52015
Experiential Results of Nature Camp Training.
G Karakaş, HB Kaya, A Yılmaz
Education & Science/Egitim ve Bilim 43 (196), 2018
42018
Koronavirüs (Covid-19) Tedbirleri Kapsamında Evde Kalan Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerin Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Belirlenmesi (Düzce Üniversitesi Örneği)
K TİRYAKİ, M PEHLİVAN, B Hande
Spor Eğitim Dergisi 4 (3), 43-53, 2020
32020
Bireysel egzersiz programının ve neurofeedback uygulamalarının oyun bağımlılığı, kişilik özellikleri, psikolojik belirtiler ve beyin dalgaları üzerine etkisi
H Baba Kaya
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018
32018
Relationship between Emotional Intelligence and Aggression on Boxers
H Baba Kaya, M Hazar, M Beyleroğlu, İ Sarı, A Yılmaz
Future Human Image 8, 55-65, 2017
32017
Doğa kampı eğitiminin deneyimsel sonuçları
G Karakaş, HB Kaya, A Yılmaz
Eğitim ve Bilim 43 (196), 2018
22018
Gizli müfredat: Üniversiteye ilişkin bir çözümleme
H KAYA
Eğitim Bilim Toplum 16 (64), 120-145, 2018
12018
Investigation of university students’ adaptation level to the university according to situation of doing sports Üniversite öğrencilerinin spor yapma durumlarına göre …
HB Kaya, Z Kaçay
Journal of Human Sciences 14 (1), 738-746, 2017
12017
Öğrencilerin Spor Yapma Durumlarına Göre Temel Yeteneklerinin Ġncelenmesi
HB Kaya, M Koç, F Soyer
Kongre Başkanı, 278, 2017
12017
The relationship between Turkish junior national judo team athletes’ social values beliefs and self-esteem levels Türk genç milli judo takım sporcularının sosyal değer …
HB Kaya, A Yılmaz, NM Çelik, H Kırımoğlu
Journal of Human Sciences 13 (1), 1199-1207, 2016
12016
Examination of social value perception of the students of physical education and Sports College in terms of various demographic characteristics
HB Kaya, M Demirel, E Eskiler, F Soyer
International Congresses on Education, 289-295, 2016
12016
THE EFFECT OF THE KINESTHETIC INTELLIGENCE, THE EMOTIONAL INTELLIGENCE AND INTERIOR-EXTERIOR CONTROL COLLEGE OF THE STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT ACADEMY TO THEIR …
H Baba, M Güçlü
The Online Journal of Recreation and Sport 4 (1), 27-39, 2015
12015
The mediating effect of social media addiction on the relationship between leisure boredom and loneliness: Serbest zamanda sıkılma algısı ve yalnızlık arasındaki ilişki üzerine …
C Ayhan, HB Kaya, İ Yalçın, G Karakaş
Journal of Human Sciences 18 (4), 749-759, 2021
2021
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin Sosyal-Duygusal Yalnızlıkları Üzerinde Etkisi
B Hande, K TİRYAKİ, S AKPINAR
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1 (1), 9-16, 2021
2021
Journey from the Past to the Future in Raising the Ideal Physical Education Teacher: A Metaphor Study.
HB Kaya, Ö Kara, PU Hosver
Journal of Education and Learning 10 (5), 133-151, 2021
2021
Views of Physical Education Teachers on Distance Education during the COVID-19 Pandemic Period: A Qualitative Study.
HB Kaya
International Education Studies 14 (9), 77-89, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20