HANDE BABA KAYA
HANDE BABA KAYA
Verified email at sakarya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Teachers comments by 5-6 age children with autism spectrum disorders and behavior of the effect of social skills level sports
G Karakaş, A Yilmaz, HB Kaya
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (2), 280-294, 2016
102016
The effects of sportive exercises on physical fitness of children with specific learning disability
A Yilmaz, G Karakas, HB Kaya, Z Kaçay
Acta Kinesiologica 11 (1), 88-93, 2017
92017
Okulöncesi öğretmenlerinin karşılaştıkları psikolojik yıldırma davranışları (mobing) ve iş tatmini arasındaki ilişki (Adıyaman ili örneği)
H Kaya
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal …, 2014
52014
Relationship between Emotional Intelligence and Aggression on Boxers
H Baba Kaya, M Hazar, M Beyleroğlu, İ Sarı, A Yılmaz
Future Human Image 8, 55-65, 2017
32017
Koronavirüs (Covid-19) Tedbirleri Kapsamında Evde Kalan Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerin Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Belirlenmesi (Düzce Üniversitesi Örneği)
K TİRYAKİ, M PEHLİVAN, B Hande
Spor Eğitim Dergisi 4 (3), 43-53, 0
3
Experiential Results of Nature Camp Training.
G Karakaş, HB Kaya, A Yılmaz
Education & Science/Egitim ve Bilim 43 (196), 2018
22018
Doğa kampı eğitiminin deneyimsel sonuçları
G Karakaş, HB Kaya, A Yılmaz
Eğitim ve Bilim 43 (196), 2018
22018
Investigation of university students’ adaptation level to the university according to situation of doing sports Üniversite öğrencilerinin spor yapma durumlarına göre …
HB Kaya, Z Kaçay
Journal of Human Sciences 14 (1), 738-746, 2017
22017
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin bedensel/kinestetik zekâsı ile akademik başarılarının incelenmesi
HB KAYA, G KARAKAŞ, S GİZDEM
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (1), 66-74, 2015
22015
Gizli müfredat: Üniversiteye ilişkin bir çözümleme
H KAYA
Eğitim Bilim Toplum 16 (64), 120-145, 2018
12018
Bireysel egzersiz programının ve neurofeedback uygulamalarının oyun bağımlılığı, kişilik özellikleri, psikolojik belirtiler ve beyin dalgaları üzerine etkisi
HB Kaya
Sakarya Üniversitesi, 2018
12018
Öğrencilerin Spor Yapma Durumlarına Göre Temel Yeteneklerinin Ġncelenmesi
HB Kaya, M Koç, F Soyer
Kongre Başkanı, 278, 2017
12017
The relationship between Turkish junior national judo team athletes’ social values beliefs and self-esteem levels Türk genç milli judo takım sporcularının sosyal değer …
HB Kaya, A Yılmaz, NM Çelik, H Kırımoğlu
Journal of Human Sciences 13 (1), 1199-1207, 2016
12016
Examination of social value perception of the students of physical education and Sports College in terms of various demographic characteristics
HB Kaya, M Demirel, E Eskiler, F Soyer
International Congresses on Education, 289-295, 2016
12016
THE EFFECT OF THE KINESTHETIC INTELLIGENCE, THE EMOTIONAL INTELLIGENCE AND INTERIOR-EXTERIOR CONTROL COLLEGE OF THE STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT ACADEMY TO THEIR …
H Baba, M Güçlü
The Online Journal of Recreation and Sport 4 (1), 27-39, 2015
12015
Views of Physical Education Teachers on Distance Education during the COVID-19 Pandemic Period: A Qualitative Study.
HB Kaya
International Education Studies 14 (9), 77-89, 2021
2021
Effect of Swimming Exercise in Old Age on Hopelessness and Depression Levels.
HB Kaya
African Educational Research Journal 8, 353-359, 2020
2020
BİREYSEL EGZERSİZ PROGRAMININ VE NEUROFEEDBACK UYGULAMALARININ OYUN BAĞIMLILIĞI, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, PSİKOLOJİK BELİRTİLER VE BEYİN DALGALARI ÜZERİNE ETKİSİ
BK Hande, S Fikret
2020
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORCU KİMLİKLERİ VE BAŞARI YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
B Hande, S NAMLI, GT DEMİR
Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (7), 179-196, 2018
2018
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORCU KİMLİKLERİ VE BAŞARI YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
H BABA KAYA, S NAMLI, G TEKKURŞUN DEMİR
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20