Виктория Горбась
Виктория Горбась
СумДУ Медицинский институт, кафедра педиатрии последепломного
Підтверджена електронна адреса в med.sumdu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Роль прозапального (ІЛ-8) та протизапального (ІЛ-4) інтерлейкіну в активності запального процесу при бронхолегеневій патології в дітей шкільного віку
ВА Горбась, ВА Горбась, ОІ Сміян, АИ Смиян
Заславский издательский дом, 2009
82009
Современные взгляды на определение активности воспалительного процесса при внебольничной пневмонии у детей раннего возраста
АИ Смиян, ТП Бында, ВА Горбась
Современная педиатрия, 12, 2006
42006
Характеристика основних клінічних проявів позагоспітальних пневмоній у дітей шкільного віку
ОІ Сміян, ВА Горбась, ВА Горбась, АИ Смиян
Видавництво СумДУ, 2010
32010
Порівняльна характеристика перебігу позагоспітальних пневмоній у дітей різного віку
ВА Горбась, ОІ Сміян, ТП Бинда
Педіатрія, акушерство та гінекологія, 34-36, 2007
22007
Бронхіальна астма у дітей
ВГ Майданник, ВГ Майданник, ОІ Сміян, АИ Смиян, ПІ Січненко, ...
Сумський державний університет, 2017
12017
Вміст про-та протизапальних цитокінів у сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму різних ступенів тяжкості
ОІ Сміян, АИ Смиян, ВО Курганська, ВА Курганская, ПІ Січненко, ...
Заславский Издательский Дом, 2012
12012
Взаємозв’язок мікроелементного та імунного гомеостазу у дітей з негоспітальними пневмоніями
ОІ Сміян, ВА Горбась, ТП Бинда, ОК Романюк, ПІ Січненко, ТП Бында, ...
Видавництво СумДУ, 2009
12009
Стан гуморального імунітету у дітей шкільного віку з негоспітальними пневмоніями
ВА Горбась, ВА Горбась, ОІ Сміян, АИ Смиян
Вид-во СумДУ, 2007
12007
Вміст цинку та міді у дітей з негоспітальними пневмоніями
ОІ Сміян, АИ Смиян, ВА Горбась, ВА Горбась
Вид-во СумДУ, 2006
12006
Особливості клінічного перебігу негоспітальних пневмоній у дітей шкільного віку
ВА Горбась, ВА Горбась, ОІ Сміян, АИ Смиян, НВ Місюра
Вид-во СумДУ, 2006
12006
Значення лейкоцитарних індексів при гострій пневмонії у дітей
ВА Горбась, ВА Горбась, ІП Каплун, ИП Каплун
Вид-во СумДУ, 2006
12006
Негоспітальні гострі пневмонії у дітей: клінічні особливості перебігу та діагностичні критерії
ВА Горбась, ВА Горбась
12005
Клініко-епідеміологічні особливості перебігу гострої пневмонії у дітей
ВА Горбась, ВА Горбась, ОІ Сміянова, ОИ Смиянова
Видавництво СумДУ, 2004
12004
Спосіб лікування негоспітальних пневмоній у дітей
ОІ Сміян, АИ Смиян, ВА Горбась, ВА Горбась, ПІ Січненко, ...
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2018
2018
Відкриті навчальні ресурси в навчальному процесі
ОІ Сміян, АИ Смиян, ТП Бинда, ТП Бында, КО Сміян-Горбунова, ...
Запорізький державний медичний університет, 2018
2018
Епідеміологічні особливості перебігу кашлюку в дітей у місті Суми
ОІ Сміян, АИ Смиян, ПІ Січненко, ПИ Сичненко, ОГ Васильєва, ...
Сумський державний університет, 2018
2018
Ефективність застосування Bacillus clausii у лікуванні дітей з ротавірусною інфекцією
ОІ Сміян, АИ Смиян, КО Сміян-Горбунова, ЕА Смиян-Горбунова, ...
Національний військово-медичний клінічний центр, 2018
2018
ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРЫХ МИНЕРАЛОВ У ПОДРОСТКОВ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
ОІ Сміян, ЮА Мозгова, СВ Попов, ВА Горбась, ВА Сміянов, ...
Запорожский медицинский журнал 19 (4), 404-408, 2017
2017
Місце антигомотоксичних препаратів у лікуванні гострого бронхіту в дітей
ОІ Сміян, АИ Смиян, ТП Бинда, ТП Бында, КА Моісеєнко, ВА Горбась, ...
ХМАПО, 2017
2017
Динаміка вмісту деяких мінералів у підлітків із патологією серцево-судинної системи на тлі хронічного тонзиліту
ОІ Сміян, АИ Смиян, ЮА Мозгова, ЮА Мозговая, СВ Попов, СВ Попов, ...
Запорожский медицинский журнал, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20