Подписаться
Котляревський Ярослав Вікторович / Yaroslav Kotlyarevskyy / Котляревский Ярослав Викторович
Котляревський Ярослав Вікторович / Yaroslav Kotlyarevskyy / Котляревский Ярослав Викторович
Advisor
Подтвержден адрес электронной почты в домене ngoresearch.org
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Антикризове корпоративне управління : Теоретичні та прикладні аспекти [3-е вид.]
СС Гасанов, АМ Штангрет, ЯВ Котляревький, ОВ Мельников, ...
Київ : Академія фінансового управління, 2012
313*2012
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового …
АГ Чубенко, МВ Лошицький, СС Бичкова, ЯВ Котляревський
К. : Ваіте, 2015
258*2015
Фінансова санація : Теоретичні та прикладні аспекти. [4-е вид.]
СС Гасанов, АМ Штангрет, ЯВ Котляревський, та ін.
Київ : Академія фінансового управління, 2013
113*2013
Екологізація суспільства : Соціальна роль та моделювання = Ecologization of society : Social role and modelling = Экологизация общества : Социальная роль и моделирование
ЕП Семенюк, ТВ Олянишен, ВМ Сеньківський, ОВ Мельников, ...
Львів : Українська академія друкарства, 2012
60*2012
Економічна безпека підприємства в умовах антикризового управління : Концептуальне визначення та механізм забезпечення
АМ Штангрет, ЯВ Котляревський, ММ Караїм
Львів : Українська академія друкарства, 2012
412012
Зарубіжний досвід фіскальної децентралізації: проблеми та шляхи їх розв’язання
ЄЮ Кузькін, ЯВ Котляревський, ОВ Шишко
Фінанси України, 63-72, 2015
292015
Організаційно-економічний механізм розвитку видавничо-поліграфічної галузі в процесі гарантування інформаційної безпеки України
ЯВ Котляревський, АМ Штангрет, ОВ Мельников
Львів : Українська академія друкарства, 2012
20*2012
Фінанси інституційних секторів економіки України
ТІ Єфименко, та ін.
Київ : Академія фінансового управління, 2014
18*2014
Управління інноваційним розвитком видавничо-поліграфічної діяльності в процесі формування економіки знань
ЯВ Котляревський
Львів : Українська академія друкарства, 2012
14*2012
Сутнісно-змістовна характеристика процесів управління розвитком підприємств
НІ Передерієнко, ЯВ Котляревський
Наукові записки Української академії друкарства 2 (39), 103-111, 2012
142012
Применение информационного подхода к анализу развития полиграфии
АВ Мельников, ЭП Семенюк, ЯВ Котляревский
Вісті Акад. інженерних наук, 40–48, 2010
14*2010
Information economy: The formation of special-purpose categorical framework
EP Semenyuk, YV Kotlyarevsky, SI Kniaziev, AV Melnikov
Science and innovation 3 (13), 5-19, 2017
132017
Фінансова безпека машинобудівного підприємства : Методичні засади формування та забезпечення
ХО Мандзіновська, АМ Штангрет, ЯВ Котляревський, ОВ Мельников
Львів : Українська академія друкарства, 2016
13*2016
Фінансовий менеджмент
НІ Передерієнко, ЯВ Котляревський, ОМ Дем’яненко
Львів : Українська академія друкарства, 2008
13*2008
Стратегія управління підприємствами видавничо-поліграфічного комплексу : монографія
ЯВ Котляревський, ЛІ Воротіна
Львів : Українська академія друкарства, 2012
12*2012
Фінансова безпека підприємства : Методичні засади управління
АМ Штангрет, ЯВ Котляревський, ОВ Мельников
Фінанси України 11, 56-65, 2013
11*2013
Перспективи інноваційних процесів у видавничо-поліграфічній галузі
ЯВ Котляревський, НІ Передерієнко, ОВ Мельников
Наукові записки [Української академії друкарства] 1 (15), 93-102, 2009
10*2009
Інноваційна діяльність у видавничо-поліграфічній галузі України
ЯВ Котляревський, ОВ Мельников, НІ Передерієнко
Технологія і техніка друкарства, 72–79, 2009
10*2009
Methodological Approaches to Labor Norming in Scholarly Research and Development
SS Gasanov, YV Kotlyarevsky, OV Melnikov, SI Kniaziev, AM Shtangret, ...
Science and Innovations 15 (1), 5-24, 2019
92019
Розвиток вітчизняної поліграфії у контексті техніко-економічних укладів
ЯВ Котляревський, ОВ Мельников
Наукові записки [Української академії друкарства], 63-70, 2011
9*2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20