Оксана Качуровська
Оксана Качуровська
доцент кафедри логопедії, НПУ імені М.П.Драгоманова
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Новітні засоби корекції та розвитку мовлення учнів із тяжкими вадами мови
О Качуровська
Дефектологія. 2006. № 2. С. 46 49, 2006
122006
Корекція мовленнєвого розвитку молодших школярів із тяжкими вадами мовлення засобами комп’ютерних технологій
ОБ Качуровська
авторефер. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец 13 (03), 2006
102006
Використання комп’ютерних технологій у навчанні дітей з особливими потребами загальноосвітніх шкіл
ОМ Василенко
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2009
82009
До проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні дітей з особливими освітніми потребами
ОБ Качуровська
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка …, 2014
32014
Дистанційна освіта як засіб формування інформаційної компетентності учителя-логопеда
ОБ Качуровська, МВ Соколовська
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка …, 2013
22013
Дистанційна освіта як одна із форм формування інформаційної компетентності майбутніх учителів-логопедів
ОБ Качуровська
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка …, 2012
12012
Комп’ютерна система тестового контролю знань студентів
МК Шеремет, ОБ Качуровська
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2010
12010
РОЛЬ МУЛЬТИМЕДІА–ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ В УЧНІВ ІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ
Т Єжова, О Качуровська, Ю Кіслякова, Н Кравець, О Кукушкіна, ...
Редакційна колегія, 737, 2018
2018
Особливості психолого-педагогічного супроводу дитини з труднощами в навчанні в інклюзивному освітньому просторі.
МІВ Качуровська О.Б., Базима Н.В., Коломієць Ю.В.
Науковий часопис, 38-41, 2018
2018
Особливості психолого-педагогічного супроводу дитини з труднощами в навчанні в інклюзивному освітньому просторі
ІВ Мартиненко, НВ Базима, ОБ Качуровська, ЮВ Коломієць
НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ У КОРЕКЦІЙНОМУУ НАВЧАННІ
О Качуровська, Н Кравець, О Кукушкіна, О Легкий, М Малофеєв, ...
РЕДАКЦІЙНА РАДА, 123, 2018
2018
Інформаційно-комунікативні технології у навчанні дітей з порушеннями психофізичного розвитку
ОБ Качуровська
Наукові записки, 122-129, 2017
2017
Интернет-технологии как фактор социализации подростков с ограниченными возможностями из бедных семей
ОБ Качуровська
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
2014
Психолого-педагогічний аспект використання інформаційно-комунікаційних технологій в корекційному навчанні
ОБ Качуровська
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2013
2013
НОВІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ КОРЕКЦІЙНОЇ ОСВІТИ
МК Шеремет, ОБ Качуровська
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 359-362, 2007
2007
стей н
Б Айзенберг, О Белоножко, О Качуровська, О Легкий, С Миронова, ...
Гуриненко Богдан Сергеевич–
ВА Данчак, ЕС Дащинская, ЛМ Дідкова, ЛА Дітковська, ВЛ Довгаленко, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–17