Шаріпова Ольга Сергіївна
Шаріпова Ольга Сергіївна
Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля, кафедра менеджменту та маркетингу
Підтверджена електронна адреса в snu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Діагностика стану підприємства: теорія і практика (монографія)
КЕН Шаріпова О.С., Воронкова А.Е., Воронков Д.К.
Харків: ВД "ІНЖЕК", 2006
93*2006
Теорія і практика ділового адміністрування: навчальний посібник/Дібніс ГІ, Ромахова ОО, Держак НО, Шаріпова ОС та ін
ГІ Дібніс
Луганськ: Ноулідж, 2009
182009
Об'єкти адміністративного управління гармонізацією процесів функціонування інтегрованих підприємницьких структур
ОС Шаріпова
Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць, 34, 2010
82010
Систематизація бізнес-процесів, що реалізуються при адміністративному управлінні в інтегрованих підприємницьких структурах
ОС Шаріпова
Управління проектами та розвиток виробництва, 147-152, 2009
82009
Гармонізація діяльності як процес забезпечення економічної безпеки підприємства
ОС Шаріпова, ГО Надьон
Управління проектами та розвиток виробництва, 50-55, 2012
62012
Систематизація зв'язків, які визначають форми інтеграції підприємницьких структур в агропромисловому комплексі
ОС Шаріпова
Управління проектами та розвиток виробництва, 108-112, 2011
62011
Теорія та методологія адміністративного управління гармонізацією управлінської діяльності інтегрованих агропромислових підприємств:[монографія]
ОС Шаріпова
Донецьк: СпД Купріянов ВС, 2011
62011
Сутність аутстафінгу в системі технологій менеджменту персоналу та його види
ОС Шаріпова, ІМ Седова
Управління проектами та розвиток виробництва, 53-60, 2011
52011
Визначення об'єктів гармонізації с позицій процесного, ситуаційного та проектного управління
ОС Шаріпова
Управління проектами та розвиток виробництва, 12-16, 2013
42013
Методичні положення з оцінки стану адміністрування гармонізації діяльності інтегрованих підприємств
ОС Шаріпова, АГ Шаріпова, АО Перекрьостов
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2016
22016
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ОС Шаріпова
СНУ ім. В. Даля, 2012
22012
Виховання сім'янина в педагогічній спадщині АС Макаренка
ГД Хархан
22010
Проектування організаційних структур адміністративних систем управління на основі цільового підходу
ГІ Дібніс, ОС Шаріпова, ІВ Денісенко
Управління проектами та розвиток виробництва, 137-144, 2009
22009
Забезпечення достатнього рівня організаційної культури адміністративного управління на підприємстві
ГІ Дібніс, ОС Шаріпова, ЯМ Зєніна
Луганськ: Вісник СНУ ім. В. Даля, 140, 2009
22009
Concepts of traffic safety at railway crossings using navigation satellite systems
O Shepitko, H Shvornikova
Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля, 2019
12019
АУТСТАФІНГ ЯК ЗАСІБ АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО МІНЛИ-ВИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ОС Шаріпова, ІМ Сесіна, АГ Шаріпова
Редакційна колегія, 166, 2012
12012
Вплив моніторингу на ефективність адміністрування роботи виконавців
ГІ Дібніс, ОО Ромахова
Відповідальна економіка, 149-150, 2012
12012
Адміністративне управління гармонійністю реалізації стратегії розвитку підрозділів інтегрованої підприємницької структури
ОС Шаріпова
Вісник СНУ ім. В. Даля: наук. журнал.–Луганськ, 144, 2011
12011
Системний підхід до організації забезпечувальних процесів адміністративного управління на підприємстві
ГІ Дібніс
Вісник Хмільницького національного університету, 160-163, 2011
12011
Моделювання організації адміністративного управління розвитком інтегрованих підприємницьких структур
ОС Шаріпова
Вісник Хмельницького національного університету 2 (2), 79-86, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20