ІМ Гринчишин (ІМ Динь), I Hrynchyshyn (Dyn), IM Grynchyshyn
ІМ Гринчишин (ІМ Динь), I Hrynchyshyn (Dyn), IM Grynchyshyn
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник ДУ "Інститут
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Finansovyi potentsial rehionu: mekhanizmy formuvannia ta vykorystannia [The financial potential of the region: mechanisms of formation and use]
MA Kozoriz, IZ Storonianska
Lviv: IRD NANU, 2012
15*2012
The territorial development and regional policy in Ukraine: current problems, risks and prospects for administrative and financial decentralization: scientific report
VS Kravtsiv
L’viv. ird. gov. ua. Retrieved from http://ird. gov. ua/irdp/p20170701. pdf …, 2017
14*2017
Economic diagnostics in ensuring of competitiveness the economic entities
M Bezpartochnyi, I Britchenko, I Hrynchyshyn
Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities …, 2019
112019
Фінансовий механізм функціонування пенсійних фондів в Україні
ІМ Динь
ступ. канд. екон. наук: спец. 08.00. 08 «Гроші, фінанси і кредит»/ІМ Динь …, 2010
9*2010
Суспільні фінанси
М Карлін, І Гринчишин
Луцьк: РВВ “Вежа” ВНУ ім. Л. Українки, 2008
9*2008
Territorial Development and Regional Policy in Ukraine
V Kravtsiv
Lviv, State institution Institute of Regional Research named after MI …, 2016
7*2016
Financial mechanisms of formation of convergent model of regional development: monograph
IZ Storonyanska
NAS of Ukraine. SI Dolishny Institute for Regional Studies of the National …, 2014
4*2014
Інформаційне забезпечення процесу трансформації ресурсів недержавних пенсійних фондів в інвестиції регіону
ОІБ ІМ Гринчишин
Актуальні проблеми економіки, С. 189-197, 2013
42013
Запровадження єдиного соціального внеску в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду
ІМ Динь, ОВ Градова
Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”, 266-272, 2010
42010
Проблеми функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні: монографія
ІМ Динь
ІМ Динь–Луцьк, 2006
42006
Mekhanizmy administratyvno finansovoi detsentralizatsii: svitovi praktyky ta napriamky yikh implementatsii v Ukraini [Mechanisms of administrative and financial …
IZ Storonianska
DU" Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni MI Dolishnoho NAN Ukrainy", Lviv …, 2018
32018
System transformations of the national economy: challenges and expectations: Collective monograph/Ed. By O. Vlasyuk
M Fleychuk
University of Economy Publishing House, Bydgoszcz, Poland 1, 242, 2016
22016
Фінансовий механізм функціонування пенсійних фондів в Україні : монографія
ІМ Гринчишин
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID …, 2015
22015
Фінансовий механізм функціонування пенсійних фондів в Україні: проблемно-орієнтований аналіз
ІМ Гринчишин
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 75-79, 2015
22015
Громадський моніторинг бюджетів міст обласного значення Львівської області: інформаційно-аналітичне видання/за заг. ред. делі., проф. Сторонянської І. 3
ІЗ Сторонянська
Львів, 2014
22014
Історія становлення та розвитку пенсійного страхування як складової частини соціального захисту
ІМ Динь
Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Екон. науки, 96-99, 2009
22009
Угорський досвід реалізації пенсійної реформи: можливості для України
ІМ Динь
Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 …, 2008
22008
Спроможність територіальних громад: теоретичний дискурс
ІМ Гринчишин
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 51-56, 2018
12018
Інституційні засади трансформації системи соціального захисту
ІМ Гринчишин
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 103-107, 2017
12017
Стратегічні орієнтири розвитку Карпатського регіону у світлі формування і реалізації нової регіональної політики
ІМ Гринчишин
Регіональна економіка, 4-21, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20