Follow
Мошноріз Микола Миколайович / Mykola M. Moshnoriz
Мошноріз Микола Миколайович / Mykola M. Moshnoriz
Винницький національний технічний університет / Vinnytsia national technical university
Verified email at vntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Метод та засоби оптимізації роботи електроприводів насосної станції водопостачання
ВВ Грабко, ММ Мошноріз
ВНТУ, 2011
102011
Вдосконалення роботи насосної станції водопостачання
ВВ Грабко, ММ Мошноріз
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 138-141, 2006
92006
Development of model of the control system by pump station of the second rise
M Moshnoriz
Scientific Works of Vinnytsia National Technical University, 2007
42007
Усовершенствование системы управления водоснабжением отдельного населённого пункта на основании применения нечёткого регулятора
НН Мошнориз, АН Довганич, ММ Мошноріз
Томский политехнический университет, 2014
32014
Разработка модели системы управления насосной станцией второго подъема
ММ Мошноріз
Научные труды Винницкого национального технического университета, 2007
32007
Інфокомунікації, радіоелектроніка та наносистеми на уроках української мови для студентівіноземців
ІЄ Зозуля, АС Стадній, ММ Мошноріз
Частина, 2019
22019
Розмовно-лексичний курс з української мови для слухачів підготовчого відділення для іноземних студентів: навч. посібник
ІЄ Зозуля, ММ Мошноріз
Вінниця: ВНТУ, 2018
22018
Автоматизований електропривод типових виробничих механізмів. Курсове та дипломне проектування. Самостійна та індивідуальна робота студентів
ВВ Грабко, СМ Бабій, ММ Мошноріз
ВНТУ, 2017
22017
Аудіювання на уроках української мови як іноземної для іноземних студентів I–III курсів
ІЄ Зозуля, АС Стадній, ММ Мошноріз
ВНТУ, 2020
12020
Аналіз способів підвищення енергоефективності роботи системи водопостачання
М Мошноріз, А Горбань
Матеріали XIV мiжнародної конференцiї" Контроль i управлiння в складних …, 2018
12018
Автоматизована система водопостачання, яка складається з двох насосних агрегатів
ММ Мошноріз
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко …, 2017
12017
Комп’ютерна модель підйомника з врівноваженою кінематичною схемою
СМ Бабій, ММ Мошноріз, ТВ Кириловська, СН Бабий, НН Мошнориз, ...
Zbior artykulow naukowych «Inzynieria i technologia. Wspolczesne problemy i …, 2016
12016
Синтез структури пристрою для діагностування системи водопостачання
ММ Мошноріз
Електромеханічні і енергозберігаючі системи, 134-142, 2015
12015
Математична модель для діагностування системи водопостачання
ММ Мошноріз, ВМ Петровський
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 214-217, 2015
12015
Алгоритм роботи системи керування групою паралельнопрацюючих насосів станції водопостачання
ММ Мошноріз
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2011
12011
Визначення оптимального співвідношення продуктивностей насосних агрегатів станції для забезпечення їх спільної роботи
ММ Мошноріз
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 69-73, 2008
12008
Система керування запуском насосного агрегату станції водопостачання
ВВ Грабко, ММ Мошноріз
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2008
12008
Розробка моделі системи керування насосною станцією другого підйому
ММ Мошноріз
Наукові праці Вінницького національного технічного університету, 2007
12007
Метод та засоби оптимізаціії системи транспортування стічних вод засобами електропривода в системах водовідведення великих міст
ММ Мошноріз, ОВ Ковтун
Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27 …, 2020
2020
Комп’ютерна модель лабораторного стенда для дослідження систем водопостачання
ММ Мошноріз
Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27 …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20