левін роман якович
левін роман якович
старший науковий співробітник, Інститут економіки і прогнозування
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Лактатный порог и его использование для управления тренировочным процессом: Метод. рекомендации
ВС Мищенко, РЯ Левин, АМ Ноур
ВС Мищенко, РЯ Левин, АМ Ноур–К.: ГНИИФКиС.–1997.–64 с, 1997
141997
Інвалідність як соціальна проблема сучасного українського суспільства
НМ Комарова, РЯ Левін, ОВ Вакуленко
Український соціум, 2, 2003
132003
Формування здорового способу життя: Навч. посіб. для слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців
О Яременко, О Вакуленко, Л Жаліло, Н Комарова, Р Левін
К.: Український інститут соціальних досліджень 232, 2000
132000
Оптимизация управления процессом спортивной тренировки велосипедистов на основе изучения структуры соревновательной деятельности
ЛРЯ Полищук Д.А.
Теория и практика физической культуры, 32–38, 1990
121990
Стан здоров’я дітей і молоді України
О Вакуленко, Л Жаліло, Н Комарова, Р Левін, І Солоненко
Режим доступу: health. gov. ua/publ/conf. nsf. Дата використання–5.05, 2012
102012
Теоретико-методологічні засади формування здорового способу життя./О
О Вакуленко, Л Жаліло, Н Комарова, Р Левін, І Солоненко, ...
Вакуленко, Л. Жаліло, Н. Комарова, Р. Левін, І. Солоненко, О. Яременко …, 2000
102000
Проблемы интеграции в единое экономическое пространство: общественное мнение на Украине
РЛ О. Балакирева, Д. Дмитрук
Мир перемен, 108–125, 2007
62007
Контроль специальной выносливости как средство управления тренировкой в циклических видах спорта
ноур левін
Наука в олимпийском спорте, 24–30, 1996
61996
Сприйняття населенням напрямків соціально-економічного розвитку країни як передумова готовності до системних реформ та модернізації
ШОП Балакірєва О.М., Левін Р.Я., Головенько В.А., Дмитрук Д.А., Місютіна В ...
Український соціум, 7–30, 2010
52010
Формування здорового способу життя/О
О Вакуленко, Л Жаліло, Н Комарова, Р Левін
Вакуленко, Л. Жаліло, Н. Комарова, Р. Левін, І. Солоненко, О. Яременко.–К …, 2000
52000
Цінності освіти і праці як передумова сталого розвитку українського суспільства
О Балакірєва, Р Левін, А Ноур
Електро-нний ресурс].–Режим доступу: http://uk. xlibx. com/4ekonomika/196928 …, 2012
42012
Готовність українського соціуму до модернізації ключових сфер суспільного життя
Л Балакірєва
Український соціологічний журнал, 4–25., 2010
32010
Вимір людського капіталу через показник залучення до навчання впродовж життя
ОМ Балакірєва, РЯ Левін
Економіка і прогнозування, 120-140, 2010
32010
Ідеологія і основні принципи теорії формування здорового способу життя
Л Яременко
Український соціум, 61–75, 2005
32005
Типова технологія соціальної роботи з клієнтами
ЛРЯ Яременко О.О., Толстоухова С.В.
Український соціум, 64–75, 2004
3*2004
Перший досвід діяльності центру соціальної роботи з дітьми-інвалідами
левін
Соціальна політика і соціальна робота, 137–139, 1999
31999
Освітня нерівність як бар'єр висхідної мобільності
РЯ Левін
Український соціум, 80-89, 2014
12014
Ціннісні орієнтації населення країн «старої» та «нової» Європи як фактор їхньої інтеграції
РЯЛ О.М. Балакірєва
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна; серія …, 2013
1*2013
Освіта та суспільствО
О Козлова, Е Астахова, КС Олоф, В Астахова, О Балакірєва, Р Левін, ...
2019
Українські перспективи навчання впродовж життя в епоху SMART
О Балакірєва, Р Левін
Новий Колегiум, 21-25, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20