Підписатись
Оля Пуйо
Оля Пуйо
ТНПУ імені В.Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в ippo.edu.te.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування ціннісних орієнтирів дітей дошкільного віку: Сінгапур-Україна, порівняльний аспект
Г Бєлєнька, О Пуйо
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2019
62019
Специфіка роботи з вихователями щодо формування ціннісних орієнтацій старших дошкільників засобами рухливих ігор
ОІ Пуйо
Тайп, 2020
22020
Ціннісні орієнтації особистості в системі нових соціокультурних координат. Процеси українського державотворення від давніх часів до сьогодення (з нагоди 1000-річчя з початку …
ОІ Пуйо
Науковий методичний інформаційний збірник Тернопільського обласного …, 2019
22019
До проблеми формування ціннісних орієнтацій дітей старшого дошкільного віку засобами рухливої гри в закладах дошкільної освіти
ОІ Пуйо
Народна освіта, 60-66, 2019
22019
Формування моральних якостей дітей дошкільного віку засобами рухливих ігор
ОІ Пуйо
Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології імені ГС …, 2018
22018
Дитячий колектив як наукова категорія
ОІ Пуйо
Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного …, 2017
22017
Стан роботи закладів дошкільної освіти щодо формування ціннісних орієнтацій старших дошкільників за допомогою рухливих ігор
О Пуйо
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 92-97, 2019
12019
Грані майстерності сучасного педагога
ОІ Пуйо
Тайп, 2019
12019
Підготовка майбутніх вихователів до використання рухливої гри як засобу формування ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку
О Пуйо
Освітній простір України, 120-126, 2018
12018
Informatization of Early Childhood Education: the EU Experience= Інформатизація дошкільної освіти: досвід ЄС
ЛП Клевака, ОІ Пуйо, ОГ Ємчик, СМ Волошин, АВ Дулібський
2021
Формирование ценностных ориентиров детей дошкольного возраста: Сингапур-Украина, сравнительный аспект
Г Бєлєнька, О Пуйо
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2019
2019
Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта—2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації
ОМ Шпарик, ОЗ Глушко, АП Джурило, Н Нікольска, ММ Тименко
ТзОВ Трек-ЛТД, 2019
2019
ДО ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВУ ДІТЕЙ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ
ОІ Пуйо
Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, 56, 0
Пуйо Ольга Ігорівна кандидат педагогічних наук, Phd дошкільна освіта асистент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільський національний …
ОІ Пуйо
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–14