Подписаться
Юлія Кулімова, Юлия Кулимова, Yuliia Kulimova (orcid.org/0000-0002-1091-6878)
Юлія Кулімова, Юлия Кулимова, Yuliia Kulimova (orcid.org/0000-0002-1091-6878)
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ
СЮ Григорівна
Полтавський національний педагогічний університет, 2016
5*2016
Критеріальна структура фахової готовності майбутніх педагогів до використання засобів естетотерапії у соціальному вихованні молодших школярів
ЮГ Степура
Педагогіка та психологія, 201-209, 2016
32016
Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх педагогів до впровадження засобів естетотерапії у соціальне виховання молодших школярів
Ю Степура
Людинознавчі студії. Педагогіка, 221–227-221–227, 2016
22016
Використання веб-технологій у процесі психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи
Ю Кулімова
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2020
12020
Педагогічні умови успішної реалізації моделі підготовки майбутніх педагогів початкової школи до використання засобів естетотерапії у соціальному вихованні учнів
Y STEPURA
Витоки педагогічної майстерності, 163-168, 2016
12016
Підготовка майбутніх педагогів початкової школи до соціального виховання учнів засобами естетотерапії: аксіологічний підхід
Ю Степура
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2016
12016
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАСОБІВ АРТ-ТЕРАПІЇ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ ДО СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ
ЮГ Степура
ББК 74.584 я43 І 66, 265, 2015
12015
Підготовка майбутніх педагогів до впровадження засобів естетотерапії в систему соціального виховання молодших школярів: стан та перспективи
ЮГ Степура
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 430-438, 2015
12015
Соціально-педагогічний потенціал засобів естетотерапії у підготовці майбутніх педагогів початкової школи
ЮГ Степура
Педагогічний альманах, 256-260, 2014
12014
Адаптація дитини до умов шкільного середовища засобами естетотерапії
Ю Степура
Витоки педагогічної майстерності. 2013. Випуск 12, 294, 2013
12013
Психолого-педагогічний потенціал шкільного середовища у соціальному вихованні молодших школярів
ЮГ Степура
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2013
12013
РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
ЮГ Кулімова
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2022
2022
Формування соціального інтелекту учнів початкової школи у процесі відпрацювання методу Сократа
ЮГ Кулімова
Редколегія, 2020
2020
СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ЕСТЕТОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ВИМІР
Ю Кулімова
Редакційна колегія, 70, 2019
2019
Використання воркшопів у естетотерапевтичній підготовці майбутніх учителів школи І ступеня
J KULIMOVA
Українська професійна освіта= Ukrainian professional education, 68-73, 2019
2019
Застосування технологій казкотерапії в умовах становлення Нової української школи
ЮГ Кулімова
2018
Підготовка майбутніх педагогів до використання фототерапії засобами цифрових технологій
ЮГ Кулімова
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 146-152, 2018
2018
Зарубіжний досвід використання педагогічної логотерапії у професійній діяльності педагогів початкової школи
Ю Степура
Порівняльна професійна педагогіка, 130-136, 2017
2017
Foreign Experience in Using Educational Logotherapy in Professional Activities of Primary School Teachers
Y Stepura
Порівняльна професійна педагогіка, 55-61, 2017
2017
Педагогічні погляди ІА Зязюна на творчий розвиток вчителя початкової школи
ЮГ Степура
Молодий вчений, 73-76, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20