Підписатись
Тетяна Дейнека
Тетяна Дейнека
Полтавська державна аграрна академія
Підтверджена електронна адреса в pdaa.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціально-економічні суперечності процесу глобалізації суспільства (політико-економічний аналіз)
ТА Дейнека
Київ: КНЕУ, 2018
92018
Конкурентоспроможність у контексті суперечностей відтворювальної структури економіки країн світу
ТА Дейнека, НГ Базавлук
Харківський національний економічний університет, 2013
9*2013
Суперечності сучасної техніко-економічної парадигми в умовах інформаційної глобалізації
ТА Дейнека
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 2015
82015
Економічний розвиток та його чинники в умовах глобалізації світової економіки
ОВ Шкурупій, ТА Дейнека
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 419-426, 2010
72010
Інтелектуальний капітал як чинник збільшення вартості підприємства
НО Кравчук
62017
Systems of higher education: a comparative institutional analysis
V Lypov
Економіка розвитку, 21-32, 2015
62015
ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ЧИННИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ОВ Шкурупій, ТА Дейнека
Полтава: ПУЕТ, 2013
62013
Мережевість як визначальна ознака постіндустріального суспільства та організаційно-управлінської побудови сучасної корпорації
ТА Дейнека, СІ Туль
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 157-166, 2012
52012
Моноцентричність і поліцентричність як сучасні вияви суперечностей інституціонального опосередкування розвитку світової економіки
ТА Дейнека
Бизнес Информ, 24-28, 2016
42016
Отражение современных экономических противоречий в процессах институализации глобального управления
ОВ Шкурупій, ТА Дейнека
Белгородский университет кооперации, экономики и права, 2014
42014
Проблеми та суперечності сучасного періоду трансформації зовнішньоекономічних відносин України
ТА Дейнека
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 40-43, 2016
32016
Розбіжності техніко-економічного розвитку країн як причина суперечностей та асиметрій в системі сучасних міжнародних відносин
ТА Дейнека
Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки, 42–50-42–50, 2016
32016
THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON EMPLOYMENT TRANSFORMATION IN COUNTRIES WITH DIFFERENT INCOME LEVELS
Н Педченко, С Туль, О Шкурупій, Т Дейнека, А Флегантова
Financial and credit activity problems of theory and practice 4 (39), 216-227, 2021
22021
Формування ключових компетенцій і навичок у підготовці фахівців покоління Z
ОВ Шкурупій, ТА Дейнека, СІ Туль
Полтава: ПУЕТ, 2018
22018
Асиметричність як іманентна властивість суперечностей світової економіки та глобального суспільства.
ТА Дейнека
Університет імені Альфреда Нобеля, 2017
22017
Виклики, суперечності та ризики сучасної глобальної економіки
ТА Дейнека
Проблемы экономики, 19-25, 2017
22017
Суперечності глобалізованого суспільства в аспекті проблем світового економічного порядку
TA Deyneka
Економічна теорія та право 1 (28), 32-41, 2017
22017
Роль субєктів інституціоналізації міжнародних економічних відносин у розвязанні/поглибленні суперечностей глобалізованої економіки
ТА Дейнека
Полтава, ПУЕТ, 2016
22016
Конфронтація основних протидіючих сил глобалізованого ринку як процес розв’язання/поглиблення його суперечностей
ТА Дейнека
Проблемы экономики, 22-27, 2016
22016
Відтворювальний цикл суперечностей технологічного розвитку сучасної економіки в умовах ускладнення її кризових станів і форм
ТА Дейнека
Державна установа" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20