Наталія Фединець / Nataliia Fedynets
Наталія Фединець / Nataliia Fedynets
Docent, Lviv University of Trade and Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене lute.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціологія ринку: навчальний посібник
НІ Фединець, ЮБ Миронов, МР Гонська
Львів: Видавництво ЛКА, 2011
152011
Управління змінами в організації
НІ Фединець
Науковий вісник НЛТУ України 21 (15), 2011
152011
Соціологія ринку
НІ Фединець, ЮБ Миронов, МР Гонська
URL: http://kerivnyk. info/sociologia-rynku1 (дата звернення: 14.02. 2017), 2011
62011
Управління опором змінам в організації:[Електронний ресурс]
НІ Фединець
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/27_SSN_2012/Economics/6_117115. doc …, 0
5
Управління опором змінам в організації
НІ Фединець
Режим доступу: http://rusnauka. com/27_SSN_2012/Economics/6_117115. doc. htm, 0
4
Методичні аспекти аналізу управлінських ситуацій
НІ Фединець
Науковий вісник НЛТУ України 17 (7), 2007
32007
Ділові ігри–активний метод навчання у підготовці фахівців з менеджменту
НІ Фединець
Науковий вісник НЛТУ України 23 (1), 2013
22013
Сучасний інструментарій в діяльності менеджера торговельного підприємства
НІ Фединець
Торгівля, комерція, підприємництво, 44-48, 2011
22011
CУЧАСНА МОДЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
НІ Фединець
ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА, 83-88, 2020
12020
Організаційні аспекти діяльності вітчизняних підприємств туристичної сфери в умовах кризи
НІ Фединець
Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна, 182-186, 2016
12016
Психологічні аспекти управління персоналом в умовах кризи
НІ Фединець
Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна, 86-90, 2015
12015
Механізм оцінювання готовності вітчизняних організацій до змін
НІ Фединець
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 28-32, 2014
12014
Механізм управління розвитком підприємств торгівлі
НІ Фединець
Торгівля, комерція, підприємництво, 54-57, 2014
12014
Адаптивна модель управління підприємством у нестабільних умовах функціонування
НІ Фединець
Науковий вісник НЛТУ України 21 (14), 2011
12011
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ДІЄВА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
НІ Фединець, НБ Білозор
Вісник ЛТЕУ. Економічні науки, 108-114, 2021
2021
ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ
НІ Фединець
Вісник ЛТЕУ. Економічні науки, 61-67, 2020
2020
Основні тенденції розвитку конкурентного середовища ринку туристичних послуг України
ІІ Тучковська, НІ Фединець
Підприємництво і торгівля, 19-22, 2016
2016
Навики керівника при управлінні змінами в організації
НІ Фединець
Економічний форум, 167-172, 2014
2014
Тенденції змін у роздрібній торгівлі України
НІ Фединець
Торгівля, комерція, підприємництво, 43-50, 2013
2013
МЕХАНІЗМ ПІДГОТОВКИ ДО ЗМІН В ОРГАНІЗАЦІЇ
НІ Фединець
Економічний форум, 314-320, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20