Подписаться
Наталія Фединець / Nataliia Fedynets
Наталія Фединець / Nataliia Fedynets
Docent, Lviv University of Trade and Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене lute.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління змінами в організації
НІ Фединець
Науковий вісник НЛТУ України 21 (15), 292-298, 2011
292011
Соціологія ринку: навчальний посібник
НІ Фединець, ЮБ Миронов, МР Гонська
Львів: Видавництво ЛКА, 2011
212011
Соціологія ринку
НІ Фединець, ЮБ Миронов, МР Гонська
Режим доступу: http://kerivnyk. info/sociologia-rynku6, 2011
132011
Cучасна модель менеджменту в Україні та її вплив на механізм управління персоналом туристичного підприємства
НІ Фединець
Інноваційна економіка, 83-88, 2020
82020
Управління персоналом у туризмі: навчальний посібник
НЄ Кудла, НІ Фединець
Львів: видавництво ЛТЕУ, 2022
62022
Ділові ігри–активний метод навчання у підготовці фахівців з менеджменту
НІ Фединець
Науковий вісник НЛТУ України 23 (1), 365-371, 2013
62013
Управління опором змінам в організації [Електронний ресурс]
НІ Фединець
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/27_SSN_2012/Economics/6_117115. doc …, 0
5
Організаційні аспекти діяльності вітчизняних підприємств туристичної сфери в умовах кризи
НІ Фединець
Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна, 182-186, 2016
42016
Сучасний інструментарій в діяльності менеджера торговельного підприємства
НІ Фединець
Торгівля, комерція, підприємництво, 44-48, 2011
32011
Методичні аспекти аналізу управлінських ситуацій
НІ Фединець
Науковий вісник НЛТУ України 17 (7), 256-261, 2007
32007
Управління опором змінам в організації
Н Фединець
Режим доступу: http://rusnauka. com/27_SSN_2012/Economics/6_117115. doc. htm, 0
3
Управління змінами в організації на основі інформаційних технологій
НІ Фединець
Вісник ХНУ. 2012. № 3. С. 34 42, 2012
22012
Цифровізація та інноваційний розвиток підприємства: тенденції, проблеми та перспективи
ІЗ Саврас, НІ Фединець
Вісник ЛТЕУ. Економічні науки, 108-114, 2023
12023
Застосування інформаційних технологій організації набору персоналу як передумова формування позитивного іміджу підприємства
НІ Фединець, ПМ Нагорна
Вісник ЛТЕУ. Економічні науки, 77-84, 2022
12022
Мотиваційна складова управління поведінкою персоналу підприємства
НІ Фединець, ВМ Коцупей
Міжнародний науковий журнал Інтернаука. Серія: Економічні науки, 110-115, 2020
12020
Психологічні аспекти управління персоналом в умовах кризи
НІ Фединець
Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна, 86-90, 2015
12015
Механізм оцінювання готовності вітчизняних організацій до змін
НІ Фединець
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 28-32, 2014
12014
Механізм управління розвитком підприємств торгівлі
НІ Фединець
Торгівля, комерція, підприємництво, 54-57, 2014
12014
Оцінювання рівня опору змінам у організації
НІ Фединець
Науковий вісник НЛТУ України 22 (12), 385-390, 2012
12012
Адаптивна модель управління підприємством у нестабільних умовах функціонування
НІ Фединець
Науковий вісник НЛТУ України 21 (14), 320-326, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20