Иван Романюк
Иван Романюк
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
Verified email at vspu.net - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Українське село в 50-ті–першій половині 60-х рр. ХХ століття
ІМ Романюк
Вінниця: Книга–Вега, 15-17, 2005
462005
Історія України: підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл
ОК Струкевич, ІМ Романюк, ТП Пірус
К.: Грамота 200 (8), 2009
332009
Харчова промисловість України: ефективність використання виробничих ресурсів і кадрового потенціалу
ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько, ПМ Купчак, ІМ Романюк
ДУ" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2013
322013
Модульно-рейтингова технологія навчання та контролю засвоєння знань у вищому військовому закладі освіти
ІМ Романюк
Автореферат дис. канд. пед. наук. Тернопіль, 2003
262003
Аграрна політика білогвардійських урядів А. Денікіна, П. Врангеля на підконтрольних їм українських територіях (1919-1920 рр.): історіографічний процес 1919-2000-х рр
С Корновенко
Вид-во" Ант", 2008
202008
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку
ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ПІ Коренюк, ЕІ Шелудько, ПМ Купчак, ...
Наукова думка, 2007
202007
Сучасний стан та перспективи розвитку харчової промисловості Чернівецької області: Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України
ЛВ Дейнеко, ІМ Романюк
К.: ВГЛ" Обрії", 2004
182004
Міжнародний досвід оцінювання якості життя населенняі можливості його використання в Україні/Н. Ковтун, І. Романюк//Вісник Київського національного університету імені Тараса …
Н Ковтун
132013
" якість життя" як соціально-економічна категорія та об" єкт статистичного дослідження
ІП Романюк
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
82014
Оборонне планування на основі спроможностей: особливості та перспективи впровадження
IS Rusnak, AH Petrenko, AV Yakovenko, IM Romaniuk, VD Kokhno
Наука і оборона, 3-10, 2017
62017
Соціально-економічні та культурні процеси в українському селі у 50-х–першій половині 60-х рр. XX ст
ІМ Романюк
ХХ ст.: дис. на здобуття наук. ступеня докт. іст. наук/Романюк Іван Миколайович, 2006
62006
Розвиток харчової промисловості в контексті забезпечення продовольчої безпеки: Економіка промисловості України
ЛВ Дейнеко, АВ Цимбалюк, ІМ Романюк
РВПС України НАН України, 2001
62001
Особливості впровадження маркетингових комунікацій в туристичні послуги
ІА Романюк, ОВ Мандич, ОМ Нікітіна, ИА Романюк, АВ Мандыч
ХНТУСГ, 2016
42016
Контекстний підхід та проблемне навчання в процесі підготовки фахівців-зв’язківців у вищих військових навчальних закладах
ІМ Романюк
Вісник національної академії оборони. Питання педагогіки, 14, 2010
42010
Господарська діяльність спеціалізованого всеукраїнського кооперативного товариства Кооптах”, у середині 20-х років XX ст.
ІМ Романюк, БІ Романюк
Український селянин, 228-230, 2010
42010
Сучасні аспекти патріотичного виховання в контексті військово-педагогічного процесу
ІМ Романюк, ЛВ Кримець
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2013
32013
Модульні технології навчання як напрям у досягненні відповідної якості вищої військової освіти в галузі зв’язку
ІМ Романюк
Вісник Національного університету оборони України, 95-98, 2010
32010
Проблеми сільської школи України в кінці 50-х-середині 60-х років XX століття
ІМ Романюк
Український селянин, 76-77, 2005
32005
Природно-ресурсний потенціал харчової промисловості та ефективність його використання
ЛВ Дейнеко, ПМ Купчак, ІМ Романюк
Інститут регіональних досліджень НАН України, 2004
32004
Проблеми шкільництва на селі в кінці 50-х–першій половині 60-х рр.
ІМ Романюк
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2002
32002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20