Aldona Frączkiewicz-Wronka
Aldona Frączkiewicz-Wronka
Professor of public management and social policy, University of Economics in Katowice
Verified email at ue.katowice.pl
TitleCited byYear
Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia
A Frączkiewicz-Wronka
Wolters Kluwer, 2009
872009
Zarządzanie publiczne–elementy teorii i praktyki
A Frączkiewicz-Wronka
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2009
78*2009
Efektywność organizacyjna i zarządzanie publiczne-wyłaniające się koncepcje, kluczowe wyzwania i kierunki dalszych badań w obszarze pomiaru efektywności
M Bratnicki, A Frączkiewicz-Wronka
Organizacja i kierowanie, 17-32, 2006
262006
Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną
A Frączkiewicz-Wronka
Śląsk, Katowice, 2012
242012
Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania między sektorami biznesowym a publicznym
A Frączkiewicz-Wronka
Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, 5-24, 2010
242010
Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia
A Frączkiewicz-Wronka
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 315, 262, 2010
212010
Samorządowa polityka społeczna: praca zbiorowa
A Frączkiewicz-Wronka
Dom Wydawniczy Elipsa, 2002
212002
Wyzwania nowego zarządzania publicznego dla menedżerów w ochronie zdrowia: wyniki badań empirycznych
A Frączkiewicz-Wronka, A Austen
Zarządzanie zasobami ludzkimi, 9-28, 2011
202011
Zarządzanie usługami społecznymi: studium partnerstw publiczno-społecznych
A Frączkiewicz-Wronka
Difin, 2014
192014
Samorządowa polityka zdrowotna
A Frączkiewicz-Wronka, J Jasłowski, B Owcorz-Cydzik, D Sobusik
Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie, 2004
182004
Reforma systemu opieki zdrowotnej w perspektywie integracji z Unią Europejską
A Frączkiewicz-Wronka
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2001
172001
Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej
A Frączkiewicz-Wronka
Warszawa: WSP TWP, 2007
162007
The use of ICT for achieving the objectives of the business model: social enterprise perspective
A Frączkiewicz-Wronka, M Wronka-Pośpiech
Polish Journal of Management Studies 10 (2), 33--42, 2014
152014
Reforma systemu opieki zdrowotnej w perspektywie integracji z Unią Europejską (Wybrane aspekty zachodzących zmian)
A Frączkiewicz-Wronka
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2001
132001
Strategic orientation and organisational culture in Polish Public Organisations: Insights from the Miles and Snow typology
M Wronka-Pośpiech, A Frączkiewicz-Wronka
Management 20 (1), 126-141, 2016
122016
Pomiar efektywności i interesariusze oraz ich znaczenie dla strategii organizacji publicznych.[W:] R
A Frączkiewicz-Wronka
Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, Prace Naukowe Wałbrzyskiej …, 2010
122010
Resource based view and resource dependence theory in decision making process of public organisation-research fi ndings
A Frączkiewicz-Wronka, K Szymaniec
Management 16 (2), 16-29, 2012
112012
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym
J Gołuchowski, A Frączkiewicz-Wronka
Konwersje wiedzy, AE Katowice, 2008
112008
Odpływ profesjonalistów medycznych-postulowane narzędzia jego ograniczenia
A Frączkiewicz-Wronka, A Austen, M Majowska
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 11-28, 2008
112008
Nowa koncepcja zarządzania sprawami publicznymi: współzarządzanie rozwojem lokalnym,[w:] Nowe trendy w ekonomii i ich wykorzystanie w zarządzaniu, red
A Frączkiewicz-Wronka
K. Ryć, Problemy Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, 17, 2007
112007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20