Жулкевич Ігор, Zhulkevych I. (Zhulkevich I.)
Жулкевич Ігор, Zhulkevych I. (Zhulkevich I.)
Професор кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини, Тернопільський
Verified email at tdmu.edu.ua
TitleCited byYear
Показники мінеральної щільнсті кісткової тканини здорових чоловіків за результатами двофотонної рентгенівської денситометрії
Сміян СІ, Масик ОМ, Жулкевич ІВ
Проблеми остеологі 2, 9, 2002
7*2002
Гематологічні аспекти остеопорозу
ІВ Жулкевич, НІ Корильчук
Лікарська справа, 12-17, 1999
61999
Дослідження структурно-функціонального стану кісткової тканини методом двофотонної рентгенівської абсорбціометрії
ІВ Жулкевич, ОЛ Ковальчук
Шпитальна хірургія, 124-129, 1999
61999
Защитные свойства микрокристаллической целлюлозы при экспериментальном сахарном диабете у крыс
СГ Вайнштейн, ИВ Жулкевич, НЕ Котельникова, ГА Петропавловский
Бюлл. эксперим. биол. медицины N 2, 167-168, 1987
6*1987
Вікова динаміка змін стану мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію
ІВ Жулкевич, РЙ Вибирана, КВ Баранніков
Вісник наукових досліджень, 47-50, 2013
52013
Стан мінеральної щільності кісткової тканини поперекового відділу хребта при ураженні різних паростків кровотворення
ІВ Жулкевич
Шпитальна хірургія, 80-85, 2000
52000
Фактори формування остеопенічного синдрому в чоловіків, хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію
РЙ Вибирана, ІВ Жулкевич
Вісник наукових досліджень, 2013
42013
Сучасні аспекти застосування біфосфонатів у клінічній практиці (огляд літератури)
ОМ Масик, СІ Сміян, ІВ Жулкевич
Журнал АМН України 6 (4), 713-721, 2000
42000
Аналіз показників остеоденситометрії у хворих на хронічний лімфолейкоз
ІВ Жулкевич
Вісник наукових досліджень, 32-35, 2001
32001
Методологічні підходи до вивчення якості життя в гематологічних дослідженнях
ІВ Жулкевич, СІ Сміян, МЄ Гаврилюк, ГГ Кміта, ЛТ Крамар, ...
Вісник наукових досліджень, 16-23, 2000
32000
Реконструкція кісткової тканини: погляд гематолога
ІВ Жулкевич
Вісник наукових досліджень, 12-15, 1999
31999
Пищевые волокна–некоторые итоги и перспективы исследований
С.Г. Вайнштейн, А.М. Масик, И.В. Жулкевич
Вопросы питания, 8, 1988
31988
Показатели липидного обмена и их связь с нарушениями микроциркуляции при сахарном диабете
Завершхановский, ФА, Жулкевич ИВ, Данилишина BC, Жулкевич ГД
Проблемы эндокринологии, 15-18, 1987
3*1987
Пищевые волокна как модификаторы гомеостаза у больных сахарным диабетом
С..Г Вайнштейн, И.В. Жулкевич, М.С. Дудкин, Н.К. Черно
Тер. арх 59 (11), 29-31, 1987
31987
CHANGES IN THE GLUTATHIONE SYSTEM'S ACTIVITY OF INTERNAL ORGANS IN THE FIRST HOURS OF EXPERIMENTAL LIMB ISCHEMIA-REPERFUSION SYNDROME, COMBINED WITH BLOOD LOSS AND MECHANICAL …
NV Volotovska, TC Nhokwara, IV Zhulkevych
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 23-27, 2019
22019
HPLC Method Development for the Analysis of Bisoprolol in Combined Dosage Form Containing Bisoprolol and Enalapril and in Vitro Dissolution Studied
L Logoyda, S Kovalenko, AM Abdel-Megied, I Zhulkevych, I Drapak, I Demchuk ...
International Journal of Applied Pharmaceutics 11 (3), 186-194, 2019
22019
Kliniko-diahnostychna aprobatsiia metodu virtualnoi biopsii kistkovoi tkanyny u khvorykh na limfomu Hodzhkina [Clinical and diagnostic testing of the method of virtual bone …
IV Zhulkevych, YV Yavorska
Ukrainskyi radiolohichnyi zhurnal–Ukrainian Radiological Journal 23 (4), 31-34, 2015
22015
The use of Enterosgel for prophylaxis of oxidative stress in acute hemorrhage.
V.G. Nikolaev, I.M. Klishch, I.V. Zhulkevych, O.M. Oleshchuk, V.V. Nikolaeva ...
Bulletin of Scientific Research (Visnyk Naukovykh Doslidzhen), 72-74, 2009
2*2009
Зміни мінеральної щільності кісткової тканини поперекового відділу хребта, поширення хребцевих деформації та ризик їх виникнення при ураженні гемопоетичної системи (огляд …
ІВ Жулкевич, СІ Сміян, МЄ Гаврилюк, ЛЮ Орищин
Вісник наукових досліджень, 15-19, 2000
22000
Вплив ураження системи кровотворення на стан мінеральної щільності кісткової тканини
ІВ Жулкевич
Вісник наукових досліджень, 30-34, 2000
22000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20