Елена Петровна Сологуб
Елена Петровна Сологуб
Профессор кафедры маркетинга НУХТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuft.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка ефективності Інтернет-реклами
ОП Сологуб, ЛВ Капінус
122010
Продуктивність економіки: регіональні аспекти
ОП Сологуб
К.: Знання, 1998
101998
Регіональна економіка: потенціал і продуктивність
ОП Сологуб
К.: Наук. світ, 1999
71999
Продуктивність праці–нові підходи
І Бондар, О Сологуб
Україна: аспекти праці, 17-20, 1995
71995
Інтелектуалізація людського капіталу: монографія
ІК Бондар, ОП Сологуб, ЛІ Антошкіна, ВЯ Бідак, ЛМ Ільїч, ІІ Кичко
К.: Корпорація, 2008
62008
SWOT-аналіз як основа формування маркетингової політики підприємства
ЛВ Капінус, ОП Сологуб
62006
Оцінка сукупної продуктивності підприємства на основі факторного аналізу
О Сологуб, ЛГ Цимбалюк
Вісник Бердянсько го університету менеджменту і бізнесу, 54-57, 2008
52008
Підходи до визначення показників продуктив ності
О Сологуб
Україна: аспекти праці, 50, 1996
31996
Проблеми та фактори підвищення сукупної продуктивності підприємства
ВК Костюк, ОП Сологуб, ТІ Пішеніна, ЛГ Цимбалюк
Проблеми економіки, 315-319, 2014
22014
Проблеми і перспективи промислового сегменту ринку праці України
ОП Сологуб, АВ Никоненко
22008
Удосконалення методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності персоналу промислового підприємства
ОП Сологуб, АВ Никоненко
12016
Сучасні аспекти формування підприємницького потенціалу регіону
ОП Сологуб
Економіка і регіон, 60-65, 2015
12015
Споживча цінність як складова процесу ціноутворення
ОП Сологуб, НМ Соломянюк
12012
Сільське розселення України: проблеми розвитку та програмного забезпечення
ОП Сологуб
Економіка і регіон, 136-139, 2012
12012
Організація та планування діяльності підприємств
ЛГ Цимбалюк, НВ Воїнова, ВК Костюк, ВГ Цишевский, ПО Кошелюк, ...
12005
МІСЦЕ КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ТОРГІВЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
ВО Полтавцев, ОП Сологуб
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ, 159, 2017
2017
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕД
ВО Полтавцев, ОП Сологуб
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ, 156, 2017
2017
О факторе креативности в номинативной деятельности (на материале обозначений птиц носителями разных языков)
ND Golev, OP Sologub
Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки …, 2017
2017
Матриця Бостонської консалтингової групи як інструмент аналізу ринку праці
ОП Сологуб, АВ Никоненко
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 92-99, 2017
2017
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ОП Сологуб, АВ Никоненко
Економіка. Управління. Інновації, 341-359, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20