Dmytro Tarasov
Dmytro Tarasov
Lviv Polytechnic National University
Підтверджена електронна адреса в ridne.net - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Класифікація та аналіз безкоштовних програмних засобів стеганографії
ДО Тарасов, АС Мельник, ММ Голобородько
Видавництво Львівської політехніки, 2010
132010
Науково-технічна бібліотека Національного університету "Львівська політехніка"
ІО Бєлоус, ОВ Шишка, ДО Тарасов
Національний університет "Львівська політехніка", 2009
82009
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПОШУКОВИХ СИСТЕМ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЦИТОВАНОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ НАУКОВИХ АРХІВІВ
Д Тарасов, О Гарасим
72012
Глобальні інформаційні системи та технології: моделі ефективного аналізу, опрацювання та захисту даних
ВВ Пасічник, ПІ Жежнич, РБ Кравець, АМ Пелещишин, ДО Тарасов
Національний університет "Львівська політехніка", 2006
72006
Засоби популяризації наукових публікацій університету в середовищі WWW
АІ Андрухів, ДО Тарасов
Видавництво Львівської політехніки, 2011
62011
Упровадження електронного архіву наукових публікацій у науково-технічній бібліотеці на основі програмної платформи DSpace
АІ Андрухів, ДО Тарасов
Видавництво Львівської політехніки, 2010
62010
Менеджмент електронних документів на прикладі репозитарію Національного університету «Львівська політехніка»
АІ Андрухів, ДО Тарасов
Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства …, 2012
52012
Методи та засоби побудови електронного архіву у Науково-технічній бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка"
АІ Андрухів, ДО Тарасов
52009
Система рекомендації літератури при роботі з електронним каталогом
А Андрухів, Д Тарасов
42011
Інтеграція інформаційної системи бібліотеки у інформаційне середовище ВНЗ
АІ Андрухів, ДО Тарасов
42011
Особливості інтеграції даних інформаційних систем Національного університету "Львівська політехніка"
НБ Шаховська, ДО Тарасов
Сложные системы и процессы, 98-109, 2009
42009
Обмежений набір операцій для роботи з базами даних
ДО Тарасов, АМ Пелещишин, ПІ Жежнич
Інформаційні системи та мережі. Вісник НУ “Львівська політехніка, 125-131, 2001
42001
Технологічні особливості редагування інформації у електронних архівах
АІ Андрухів, ДО Тарасов
Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства …, 2010
32010
Проект створення електронного архіву наукових публікацій у Науково-технічній бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка"
А Андрухів, Д Тарасов
Комп'ютерні науки та інформаційні технології:матеріали 4-ї Міжнар. наук …, 2009
32009
Algorithms of the corporate information system’s protection analyses
D Tarasov, A Andrukhiv
Proceedings of the International Conference on Computer Science and …, 2006
32006
Специфічні для СУБД, загрози захисту інформації
ДО Тарасов
Защита информации, 53-60, 2001
32001
Моделювання системи ресурсного забезпечення дистанційного навчання
Д Тарасов, З Коваль
22016
Adaptive search information technology in the university library
A Andrukhiv, D Tarasov
International Journal of Computer Science and Business Informatics 15 (2), 15-25, 2015
22015
Vykorystannia spetsializovanykh poshukovykh system dlia otrymannia pokaznykiv tsytovanosti elektronnykh naukovykh arkhiviv
D Tarasov, O Harasym
22012
СИСТЕМА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЛІТЕРАТУРИ–НОВИЙ ВЕБ-СЕРВІС БІБЛІОТЕКИ
АІ Андрухів, ДО Тарасов
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20