Тетяна Олександрівна Лоза
Тетяна Олександрівна Лоза
СумДПУ імені А.С. Макаренко, ННІФК, кафедра ТМФК
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Визначення мотивації та інтересів студентів економічних спеціальностей до фізкультурно-оздоровчих занять
НВ Петренко, ТО Лоза
Слобожанський науково-спортивний вісник:[наук.-теорет. журн.].–Харків: ХДАФК …, 2010
142010
Визначення мотивації та інтересів студентів економічних спеціальностей до фізкультурно-оздоровчих занять
НВ Петренко, ТО Лоза
Слобожанський науково-спортивний вісник:[наук.-теорет. журн.].–Харків: ХДАФК …, 2010
142010
Дослідження теоретичних основ мотивації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності студентів
ВВ Затилкін, ТО Лоза
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту …, 2003
112003
Рухова активність як невід’ємний компонент здорового способу життя
ТО Лоза
Формування здоров’я дітей, підлітків та молоді в умовах навчально–виховного …, 2006
102006
Пошук шляхів підвищення рівня здоров'я студентів: теоретичний аспект
ТО Лоза
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
92012
Організація і методика оздоровчої фізичної культури
ЧСВ Верблюдов Ігор Борисович, Лоза Тетяна Олександрівна
Редакційно-видавничий відділ СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2011
92011
Вивчення рівня підготовки викладачів факультету фізичної культури
ТО Лоза
Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту, 23-28, 2002
92002
Діагностика та прогнозування фінансово-економічного стану підприємства
ВВ Биба, ТВ Лоза
Економіка та держава, 110-113, 2015
82015
Пошук шляхів підвищення якості викладання на факультеті фізичної культури
ТО Лоза, ВВ Затилкін
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 2-4, 2002
82002
Методологічні основи оздоровчого тренування студентської молоді
ХОС Лоза тетяна Олександрівна
Слобожанський науково-спортивний вісник., С.72-77, 2017
72017
Ефективність використання засобів йога-аеробіки у фізичному вихованні учнів початкової школи
ЛТО Міхно Людмила Сергіївна
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2016
7*2016
Мотивація студентів аграрних ВНЗ до занять фізичною культурою та спортом
ХОС Лоза Тетяна Олександрівна
Спортивний вісник придніпровя Науково-практичний журнал, С.115-118, 2016
6*2016
Оптимизация процесса обучения гимнастическим упражнениям в связи со специфическими особенностями женского организма
ТА Лоза
Киев. гос. ин-т физ. культуры.-К., 1981
61981
Обгрунтування технології використання засобів йога-аеробіки у фізичному вихованні молодших школярів
ЛС Михно, ТО Лоза
СумДПУ імені АС Макаренка, 2014
52014
Эффективность использования средств йога-аэробики в физическом воспитании учеников начальной школы
ЛС Мыхно, ТА Лоза
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2016
42016
Впровадження у повсякденний побут студентів педагогічного ВУЗу тренувально-оздоровчого комплексу для самостійного виконання
І Верблюдов, Т Лоза, Н Петренко
Спортивний вісник Придніпров'я, 134-138, 2010
42010
Вправи аеробного напрямку в індивідуальних тренувальних програмах студентів педагогічних вузів
ЛТО Верблюдов Ігор Борисович
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2002
4*2002
Модель оздоровительно-тренировочных занятий на основе использования средств аквафитнеса в професионально-прикладной подготовке студентов економических специальностей
ЛТО Петренко Наталия Викторовна
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2014
32014
Військово-спортивне багатоборство у системі професійно-прикладної фізичної підготовки студентів
О Хоменко, Т Лоза
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць./гол. ред. ВМ …, 2016
22016
Діагностика рівня готовності старших підлітків до самостійного життя в умовах дитячого будинку сімейного типу
Т Лоза
Педагогічний дискурс, 92-97, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20