Dariusz Bobak
Dariusz Bobak
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
Підтверджена електронна адреса в lithics.eu - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
New information from Maszycka Cave and the Late Glacial recolonisation of Central Europe
SK Kozłowski, M Połtowicz-Bobak, D Bobak, T Terberger
Quaternary International 272, 288-296, 2012
492012
The RESET project: Constructing a European tephra lattice for refined synchronisation of environmental and archaeological events during the last c. 100 ka
JJ Lowe, C Bronk Ramsey, RA Housley, CS Lane, EL Tomlinson, et al.
Quaternary Science Reviews 118, 1-17, 2015
392015
New chronological data for Weichselian sites from Poland and their implications for Palaeolithic
D Bobak, T Płonka, M Połtowicz-Bobak, A Wiśniewski
Quaternary International 296, 23-36, 2013
322013
Prehistoric rock crystal artefacts from Lower Silesia (Poland)
M Sachanbiński, R Girulski, D Bobak, B Łydżba‐Kopczyńska
Journal of Raman Spectroscopy: An International Journal for Original Work in …, 2008
212008
The Epigravettian and the Magdalenian in Poland: new chronological data and an old problem
A Wiśniewski, M Połtowicz-Bobak, D Bobak, Z Jary, P Moska
Geochronometria 44 (1), 2017
192017
Wierzawice, st. 31 – nowy ślad osadnictwa magdaleńskiego w Polsce południowo-wschodniej
D Bobak, M Łanczont, A Nowak, M Połtowicz-Bobak, S Tokarczyk
Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 31, 63-78, 2010
172010
Bayesian age modelling of the Magdalenian settlement in the territory of present-day Poland
D Bobak, M Połtowicz-Bobak
Recherches Archéologiques Nouvelle Serie 6, 51-67, 2014
112014
Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowieczne ekumeny
S Czopek, K Trybała-Zawiślak, N Wojcieszczuk, O Osaulczuk, D Bobak, ...
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
102018
Nouvelles données sur le Szélétien en Pologne
M Połtowicz-Bobak, D Bobak, J Badura, A Wacnik, K Cywa
Société Préhistorique Française, 2013
92013
Badania mezolitycznego stanowiska Jegłowa 2, gm. Przeworno
D Bobak
Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 39, 395-399, 1997
81997
Magdalenian settlement on the edge of the loess island: A case study from the northern foreland of the Carpathians (SE Poland)
D Bobak, M Łanczont, P Mroczek, M Połtowicz-Bobak, A Nowak, ...
Quaternary International 438, 158-173, 2017
72017
Nowy ślad osadnictwa magdaleńskiego w Polsce południowo-wschodniej
M Połtowicz-Bobak, D Bobak, P Gębica
Stanowisko Łąka 11 (16), 11-16, 2014
72014
Badania eksperymentalne wpływu wysokiej temperatury na stan zachowania surowców krzemiennych
D Bobak, B Kufel, E Lisowska, A Mikołajczyk
Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 50, 23-40, 2008
72008
Schyłkowopaleolityczna pracownia krzemieniarska z miejscowości Śleża (stanowisko 12) pod Wrocławiem
J Bronowicki, D Bobak
Przegląd Archeologiczny 47, 7-25, 1999
71999
Osadnictwo starszej i środkowej epoki kamienia na terenach Podkarpacia w świetle badań na trasie autostrady A4 w latach 2005-2011
D Bobak, M Połtowicz-Bobak
Autostradą w przeszłość, 25-43, 2011
62011
Variability of the Lithic Raw Material in the Upper and Late Palaeolithic sites in Southeastern Poland
D Bobak, M Połtowicz-Bobak
Archaeologia Polona 56, 11-21, 2018
42018
Osadnictwo starszej epoki kamienia na północnym przedpolu Bramy Morawskiej
D Bobak, M Połtowicz-Bobak
Transkarpackie kontakty kulturowe w epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce …, 2010
42010
Problem mezolitu w Sudetach
J Bronowicki, D Bobak
Początki osadnictwa w Sudetach, 53-74, 1999
41999
Nowy ślad osadnictwa magdaleńskiego w Polsce południowo-wschodniej. Stanowisko Łąka 11–16 w powiecie rzeszowskim
M Połtowicz-Bobak, D Bobak, P Gębica
Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 35, 237-248, 2014
32014
Nowy ślad osadnictwa środkowopaleolitycznego na Podkarpaciu
M Połtowicz-Bobak, D Bobak, R Janicki
Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 30, 143-147, 2009
32009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20