Майя Кадемия
Майя Кадемия
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Verified email at vspu.net - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях: Навчальний посібник для студентів і слухачів післядипломної освіти
ГРС Кадемія М. Ю.
Вінниця, 2004
298*2004
Інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховному процесі: посібник для викладачів і студентів
ГРС Кадемія М. Ю.
Вінниця, 2002
226*2002
Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців
КММ Кадемія М. Ю., Гуревич Р. С.
Львів, 2015
192*2015
Інформаційно – комунікаційні технології навчання: термінологічний словник
МЮ Кадемія, СС Кізім
Вінниця: ФОП Тарнашинський О.В., 2017
158*2017
Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі : навч. посібник (курс лекцій)
ШІЮ Кадемія М. Ю.
Вінниця, 2011
1092011
Інноваційні технології навчання: словник-глосарій
РТЄ Кадемія М. Ю., Козяр М.М.
Львів, 2011
53*2011
Веб-квест як інноваційна технологія навчання у вищій і середній школі
ГРС Кадемія М. Ю.
Луганськ, 2011
30*2011
Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній професійній освіті
ГРС Кадемія М. Ю.
htpp: \\ www.tmpe.gb7.ru\mag_1_2011.html, 1-9, 2011
27*2011
Впровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес
ГРС Кадемія М. Ю.
Професійно-технічна освіта., 1999
241999
Методика професійного навчання з інформаційних технологій. Навчальний посібник
ШОВ Кадемія М. Ю.
Вінниця, 2007
212007
Iнформацiйно-телекомунiкацiйнi технологiї в навчальному процесi та наукових дослiдженнях: навчальний посiбник для студентiв педагогiчних ВНЗ i слухачiв iнститутiв …
РС Гуревич, МЮ Кадемiя
202005
Інформаційно – комунікаційні технології навчання: навчально-методичний посібник
МЮ Кадемія, ВО Уманець, СС Кізім
ФОП Тарнашинський О.В. 1, 303, 2017
19*2017
Смарт-освіта – нова парадигма сучасної системи освіти
МЮ Кадемія, РС Гуревич
Теорія і практика управління соціальними системами: зб. наук. праць за ред …, 2017
18*2017
Можливості, що надають хмарні технології
КВМ Кадемія М. Ю.
Кривий Ріг, 2012
18*2012
Iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї навчання: термiнологiчний словник
МЮ Кадемiя
182009
Використання сервісів соціальних медіа в навчальному процесу ВНЗ: Блоги, Веб-квести, Блог-квести : навч.-метод. пос.
КВМ Кадемія М. Ю., Шестопалюк О.В.
Вінниця 2, 236, 2014
17*2014
Використання сервісів соціальних медіа в навчальному процесу ВНЗ: Блоги, Веб-квести, Блог-квести : навч.-метод. пос.
КВМ Кадемія М. Ю., Шестопалюк О.В.
Вінниця, 2013
17*2013
Навчально-методичний комплекс на основі інформаційних телекомунікаційних технологій
ЖЛВ Кадемія М. Ю., Гуревич Р.С.
Київ, 2004
16*2004
Формування освітнього інформаційного середовища для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах
ШЛС Кадемія М. Ю., Гуревич Р. С., Кізім С. С., Кобися А. П., Кобися В. М ...
Вінниця, 2015
14*2015
Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів трудового навчання (технологій)
ГРС Кадемія М. Ю.
Харків, 2009
14*2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20