Підписатись
Вінтонів М., Vintoniv M., Винтонив М.
Вінтонів М., Vintoniv M., Винтонив М.
професор кафедри української мови, Київський університет імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Актуальне членування речення і тексту: формальні та функційні вияви:[монографія]
МО Вінтонів
Донецьк: Донецький нац. ун-т, 2013
402013
Функціонально-граматичні та комунікативні вияви парцельованих та приєднувальних конструкцій
МО Вінтонів
Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Донецьк: ДонНУ, 124, 2003
142003
Типологія форм присудка в сучасній українській мові
МО Вінтонів
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 01 «Українська мова»/МО Вінтонів …, 0
13
Синтаксичні засоби експресивізації в українському політичному дискурсі
МО Вінтонів, ТМ Вінтонів, ЮВ Мала
Вінниця: ТОВ «ТВОРИ, 2018
72018
Український синтаксис: навч.-практ. комплекс:[в 2 ч.]
АП Загнітко, М Вінтонів, Л Сегін
Донецьк-Слов’янськ: ДонНУ, 2010
62010
Великий українсько-російський і російсько-український словник
АП Загнітко, МО Вінтонів, ІГ Данилюк
Донецьк: ТОВ ВКФ" БАО, 2007
62007
Категорії комунікативного синтаксису: основні підходи до аналізу
МО Вінтонів
Филология в пространстве культуры.–Донецк: Юго-Восток, 61-69, 2007
62007
Аналіз та аналітизм
МО Вінтонів
Функціональнокомунікативні вияви граматичних одиниць.–К.: ІЗМН, 88-92, 1997
51997
Статус реми в структурі висловлення
М Вінтонів
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015
32015
Нечленовані речення в сучасній українській мові: статус, функції
МО Вінтонів
Мовознавчий вісник: Зб. наук. праць (Відп. ред. ГІ Мартинова).‒Черкаси, 44-48, 2008
32008
Дистанційна освіта–вимога часу
Т Тютюма, М Вінтонів
Матеріали конференцій МЦНД, 41-42, 2020
22020
Типологійні вияви синтаксичних конкретизаторів у сучасній українській мові
МО Вінтонів, ІО Аксьонова
Science and Education a New Dimension. Philology, 71-74, 2018
22018
Керування як різновид прислівного синтаксичного зв’язку
МО Вінтонів
Українська мова і література в школах України, 3-7, 2017
22017
Пропозиційний аспект висловлення
МО Вінтонів
Вісник Донецького національного університету. Сер. Б: Гуманітарні науки, 51-58, 2014
22014
Український синтаксис: навчально-практичний комплекс: в 2 ч. 2-ге вид., доповн
АП Загнітко, МО Вінтонів, ЛВ Сегін
Донецьк-Слов’янськ: ДонНУ, 2011
22011
Займенниково-кореляційні складнопідрядні речення в системі автоматичного опрацювання писемних текстів
МО Вінтонів, ІС Грабовська
Лінгвістичні студії: зб. наук. праць.–Донецьк, 278-282, 2008
22008
Речення-висловлення з фокусом контрасту в сучасній українській мові
МО Вінтонів
Український синтаксис: навчально-практичний комплекс, 382-388, 0
2
Структурно-семантичні типи та функції імперативних висловлень у публіцистичному й офіційно-діловому стилях
МО Вінтонів, КО Бортун
Структурно-семантичні типи та функції імперативних висловлень у …, 2020
12020
Мовна ситуація в освітньому просторі Донеччини на початку ХХІ століття
М Вінтонів, М Бойко
Mundo Eslavo, 61-75, 2020
12020
Повтор як засіб експресивізації в політичному дискурсі
М Вінтонів, Ю Мала
Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології, 159-169, 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20