Підписатись
Вінтонів М., Vintoniv M., Винтонив М.
Вінтонів М., Vintoniv M., Винтонив М.
професор кафедри української мови, Київський університет імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Актуальне членування речення і тексту: формальні та функційні вияви: монографія
МО Вінтонів
DonNU, 2013
482013
Синтаксичні засоби експресивізації в українському політичному дискурсі
МО Вінтонів, ТМ Вінтонів, ЮВ Мала
Вінниця: ТОВ «ТВОРИ, 2018
172018
Типологія форм присудка в сучасній українській мові
МО Вінтонів
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 01 «Українська мова»/МО Вінтонів …, 1997
161997
Функціонально-граматичні та комунікативні вияви парцельованих та приєднувальних конструкцій
МО Вінтонів
Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Донецьк: ДонНУ, 124, 2003
152003
Український синтаксис: навч.-практ. комплекс:[в 2 ч.]
АП Загнітко
Донецьк-Слов’янськ: ДонНУ, 2010
62010
Великий українсько-російський і російсько-український словник
АП Загнітко, МО Вінтонів, ІГ Данилюк
Донецьк: ТОВ ВКФ" БАО, 2007
62007
Категорії комунікативного синтаксису: основні підходи до аналізу
МО Вінтонів
Филология в пространстве культуры.–Донецк: Юго-Восток, 61-69, 2007
62007
Аналіз та аналітизм
МО Вінтонів
Функціональнокомунікативні вияви граматичних одиниць.–К.: ІЗМН, 88-92, 1997
61997
Use of ict tools in teaching syntax of Ukrainian language to philology students
M Vintoniv, T Tiutiuma
Scientific Journal of Polonia University 51 (2), 187-199, 2022
52022
Український синтаксис: навчально-практичний комплекс: в 2 ч. 2-ге вид., доповн
АП Загнітко, МО Вінтонів, ЛВ Сегін
Донецьк-Слов’янськ: ДонНУ, 2011
52011
Дистанційна освіта–вимога часу
ТС Тютюма, МО Вінтонів
42020
Пропозиційний аспект висловлення
МО Вінтонів
Вісник Донецького національного університету. Сер. Б: Гуманітарні науки, 51-58, 2014
42014
Структурно-семантичні типи та функції імперативних висловлень у публіцистичному й офіційно-діловому стилях
МО Вінтонів, КО Бортун
Структурно-семантичні типи та функції імперативних висловлень у …, 2020
32020
Статус реми в структурі висловлення
М Вінтонів
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015
32015
Нечленовані речення в сучасній українській мові: статус, функції
МО Вінтонів
Мовознавчий вісник: Зб. наук. праць (Відп. ред. ГІ Мартинова).‒Черкаси, 44-48, 2008
32008
Функційно-семантичне поле категорії імператива в публіцистичному дискурсі: проблеми визначення структури та опису
МО Вінтонів, ТМ Вінтонів, КО Бортун
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 65 (2), 425-437, 2022
22022
Типологійні вияви синтаксичних конкретизаторів у сучасній українській мові
МО Вінтонів, ІО Аксьонова
Science and Education a New Dimension. Philology, 71-74, 2018
22018
Керування як різновид прислівного синтаксичного зв’язку
МО Вінтонів
Українська мова і література в школах України, 3-7, 2017
22017
Функційні вияви слабкого синтаксичного зв’язку на рівні словосполучення в сучасній українській мові
МО Вінтонів
Studia philologica, 23-29, 2017
22017
Частки в ідіостилі Бориса Грінченка: функційно-семантичне вираження
МО Вінтонів
Типологія та функції мовних одиниць, 27-32, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20