Підписатись
Лисовиченко, Олег Иванович, Лісовиченко, О І, Олег Іванович, Lisovychenko, O I, Lisovichenko
Лисовиченко, Олег Иванович, Лісовиченко, О І, Олег Іванович, Lisovychenko, O I, Lisovichenko
Інші іменаLisovychenko Oleh
National technical university of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute”, Department of
Підтверджена електронна адреса в tk.kpi.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Системи штучного інтелекту в плануванні, моделюванні та управлінні
ЛС Ямпольський, БП Ткач, ОІ Лісовиченко
К.: ДП «Вид Дім «Персонал, 2011
332011
Гнучкі комп’ютеризовані системи: проектування, моделювання і управління: Підручник
ЛС Ямпольський, ПП Мельничук, ММ Ткач, КБ Остапенко, ...
Житомир: ЖДТУ 680, 2005
332005
An approach for image annotation automatization for artificial intelligence models learning
A Yakovlev, O Lisovychenko
Адаптивні системи автоматичного управління 1 (36), 32-40, 2020
222020
Нейротехнології та нейрокомп’ютерні системи
ЛС Ямпольський, ОІ Лісовиченко, ВВ Олійник
Дорадо-друк, 2016
102016
Functional organization of system of support of decision-making of organizational management
K Ostapchenko, O Lisovychenko, V Evdokimov
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
92020
Вiзуалiзацiя моделювання гiперпросторово-розподiлених гнучких комп’ютерно-iнтегрованих виробничих систем
ОI Лiсовиченко, БМ Данiшевський, АС Птiчнiкова, ЮМ Ланкiн, ...
Адаптивнi системи автоматичного управлiння. Регiональний мiжвузiвський …, 2004
92004
Концепция построения информационно-технологической платформы проектирования систем поддержки принятия решений для организационного управления энергорынком
ЗХ Борукаев, КБ Остапченко, ОИ Лисовиченко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
72018
Системы искусственного интеллекта в планировании, моделировании и управлении (на укр. яз.)
ЛС Ямпольский, БП Ткач, ОИ Лисовиченко
ЛС Ямпольский, БП Ткач, ОИ Лисовиченко, 2011
72011
Neurotechnologies and neurocomputer systems
LS Yampolskyi, OI Lisovichenko, VV Oliynyk
Yampolskyi LS, Lisovychenko OI, Oliynyk VV,/: textbook. Kyiv: Dorado-Druk, 2016
62016
Модели для определения прогнозной оптовой цены покупки электроэнергии в условиях изменения цен на энергоносители
ЗХ Борукаев, КБ Остапченко, ОИ Лисовиченко
Міжвідомчий науково-технічний збірник «Адаптивні системи автоматичного …, 2015
62015
ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО (СУТОЧНОГО) ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСТАВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В УСЛОВИЯХ ОПТОВОГО РЫНКА Часть 3. Информационно …
ЗX Борукаев, КБ Остапченко, ОИ Лисовиченко
Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України.-К.: Зб. наук. праць …, 2012
62012
The concept of building an information technology platform for designing decision support systems for organizational management of the energy market
ZH Borukaev, KB Ostapchenko, OI Lisovychenko
Adaptive automatic control systems, 32, 2018
52018
Анализ взаимосвязи данных динамики энергорынка с изменениями цен на рынках энергоносителей
ЗХ Борукаев, КБ Остапченко, ОИ Лисовиченко, ЗХ Борукаєв, ...
Міжвідомчий науково-технічний збірник «Адаптивні системи автоматичного …, 2015
52015
Система оперативного контролю виробництва з дублюючою синхронною моделлю
РІ Дзінько
Адаптивні системи автоматичного управління 1 (22), 10-16, 2013
52013
Подход к построению систем поддержки принятия решений для автоматизации процессов организационного управления энергорынком
ЗХ Борукаев, КБ Остапченко, ОИ Лисовиченко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
42017
Vykorystannia henetychnykh alhorytmiv v zadachakh optymizatsii [Use of genetic algorithms in optimization problems]
IV Kalinina, OI Lisovychenko
Mizhvidomchyi naukovotekhnichnyi zbirnyk “Adaptyvni systemy avtomatychnoho …, 2015
42015
Подход к созданию объектно-ориентированной среды моделирования производственных систем
ОИ Лисовиченко, АА Лавров
Міжвідомчий науково-технічний збірник «Адаптивні системи автоматичного …, 2006
42006
Рациональный выбор формализмов семантически-согласованной среды при моделировании компьютерно-интегрированных производственных систем
ВВ Олейник, ОИ Лисовиченко, ЛС Ямпольский, ВВ Олійник, ...
Системні технології, 2006
42006
Візуалізація моделювання гіперпросторово-розподілених гнучких комп’ютерно-інтегрованих виробничих систем
ОИ Лисовиченко
Адаптивні системи автоматичного управління 1 (7), 3-13, 2004
42004
Вивчення мотивації слухачів онлайн-курсів
АВ Пархоменко, РІ Сегол, ОІ Лісовиченко
Адаптивні системи автоматичного управління 1 (32), 137-145, 2018
32018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20