Лисовиченко, Олег Иванович, Лісовиченко, О І, Олег Іванович, Lisovychenko, O I, Lisovichenko
Лисовиченко, Олег Иванович, Лісовиченко, О І, Олег Іванович, Lisovychenko, O I, Lisovichenko
National technical university of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute”, Department of
Підтверджена електронна адреса в tk.kpi.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гнучкі комп’ютеризовані системи: проектування, моделювання і управління: Підручник
ЛС Ямпольський, ПП Мельничук, ММ Ткач, КБ Остапенко, ...
Житомир: ЖДТУ 680, 2005
302005
Системи штучного інтелекту в плануванні, моделюванні та управлінні
ЛС Ямпольський, БП Ткач, ОІ Лісовиченко
К.: ДП «Вид Дім «Персонал, 2011
212011
Вiзуалiзацiя моделювання гiперпросторово-розподiлених гнучких комп’ютерно-iнтегрованих виробничих систем
ОI Лiсовиченко, БМ Данiшевський, АС Птiчнiкова, ЮМ Ланкiн, ...
Адаптивнi системи автоматичного управлiння. Регiональний мiжвузiвський …, 2004
92004
Системы искусственного интеллекта в планировании, моделировании и управлении (на укр. яз.)
ЛС Ямпольский, БП Ткач, ОИ Лисовиченко
ЛС Ямпольский, БП Ткач, ОИ Лисовиченко, 2011
62011
Анализ взаимосвязи данных динамики энергорынка с изменениями цен на рынках энергоносителей
ЗХ Борукаев, КБ Остапченко, ОИ Лисовиченко, ЗХ Борукаєв, ...
Міжвідомчий науково-технічний збірник «Адаптивні системи автоматичного …, 2015
52015
Система оперативного контролю виробництва з дублюючою синхронною моделлю
РI Дзiнько, ОI Лiсовиченко
Адаптивні системи автоматичного управління, 10-16, 2013
52013
Концепция построения информационно-технологической платформы проектирования систем поддержки принятия решений для организационного управления энергорынком
ЗХ Борукаев, КБ Остапченко, ОИ Лисовиченко
Адаптивні системи автоматичного управління, 3-14, 2018
42018
Подход к созданию объектно-ориентированной среды моделирования производственных систем
ОИ Лисовиченко, АА Лавров
Міжвідомчий науково-технічний збірник «Адаптивні системи автоматичного …, 2006
42006
Рациональный выбор формализмов семантически-согласованной среды при моделировании компьютерно-интегрированных производственных систем
ВВ Олейник, ОИ Лисовиченко, ЛС Ямпольский, ВВ Олійник, ...
Системні технології, 2006
42006
Візуалізація моделювання гіперпросторово-розподілених гнучких комп’ютерно-інтегрованих виробничих систем
ОІ Лісовиченко, БМ Данішевський, ЄС Пуховський, ЮМ Ланкін, ...
Системнi технологiї, 2004
42004
Модели для определения прогнозной оптовой цены покупки электроэнергии в условиях изменения цен на энергоносители
ЗХ Борукаев, КБ Остапченко, ОИ Лисовиченко
Міжвідомчий науково-технічний збірник «Адаптивні системи автоматичного …, 2015
32015
Моделирование динамики энергорынка в условиях изменения цен на рынках энергоносителей
ЗХ Борукаев, КБ Остапченко, ОИ Лисовиченко
Моделювання та інформаційні технології, 139-146, 2014
32014
ПIДВИЩЕННЯ ВIДМОВОСТIЙКОСТI ФУНКЦIОНУВАННЯ ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИХОВАНИХ МАРКIВСЬКИХ МОДЕЛЕЙ
РI Дзiнько, ОI Лiсовиченко
Адаптивнi системи автоматичного управлiння. Регiональний мiжвузiвський …, 2013
32013
Використання шаблонів проектування програмного забезпечення у моделюванні РТК
РІ Дзінько, АМ Гордійчук, ОІ Лісовиченко, РИ Дзинько, АМ Гордийчук, ...
Адаптивні системи автоматичного управління 39 (19 (39)), 73-78, 2011
32011
РОЗРОБКА ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА МОДЕЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ ГНУЧКОЇ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ
ОІ ЛІСОВИЧЕНКО
Дисертація, 2007
3*2007
Алгоритм синтеза модели ГПС в объектно-ориентированной среде моделирования
ОИ Лисовиченко, ЛС Ямпольский, АА Лавров, ЕС Пуховский, ...
Мiжвiдомчий науково-технiчний збiрник “Адаптивнi системи автоматичного …, 2007
32007
Объектно-ориентированное моделирование процессов функционирования субъектов организационно-технических систем
КБ Остапченко, ОИ Лисовиченко, ЗХ Борукаев
Електронне моделювання, 37-52, 2018
22018
Вивчення мотивації слухачів онлайн-курсів
АВ Пархоменко, РІ Сегол, ОІ Лісовиченко
Адаптивні системи автоматичного управління 1 (32), 137-145, 2018
22018
Подход к построению систем поддержки принятия решений для автоматизации процессов организационного управления энергорынком
З Борукаев, К Остапченко, О Лисовиченко
Адаптивні системи автоматичного управління 1 (30), 29-43, 2017
22017
ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО (СУТОЧНОГО) ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСТАВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В УСЛОВИЯХ ОПТОВОГО РЫНКА Часть 3. Информационно …
ЗX Борукаев, КБ Остапченко, ОИ Лисовиченко
Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України.-К.: Зб. наук. праць …, 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20