Грохова Г.П.  Грохова А. П,  Grokhova Ganna P.
Грохова Г.П. Грохова А. П, Grokhova Ganna P.
Kharkiv National University of Radio Electronics
Підтверджена електронна адреса в nure.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування рекреативної культури майбутніх інженерів-педагогів
ГП Грохова
Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 56-61, 2016
122016
Влияние рекреативной культуры на формирование здорового образа жизни будущих инженеров-педагогов в процессе профессиональной подготовки
АП Грохова
72012
Основні мотиви самостійних занять студентів при формуванні рекреативної культури у процесі професійної підготовки
ГП Грохова
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання: Зб …, 2006
42006
Сутність та структура здоров’язбереження студентської молоді
ГП Грохова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
12017
Сутність і структура рекреативної культури майбутніх інженерів-педагогів
ГП Грохова
12012
Теоретические аспекты интегративной технологии формирования рекреативной культуры студентов технических ВУЗов
АП Грохова
Физическое воспитание студентов 2, 34-36, 2010
12010
Розробка та реалізація педагогічних умов формування рекреативної культури майбутніх інженерів-педагогів
ГП Грохова
PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND …, 2009
12009
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАВІДУЮЧОГО КАФЕДРОЮ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Грохова
Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи …, 2020
2020
МОТИВИ ЩОДО САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ФІЗИЧНОЮ РЕКРЕАЦІЄЮ
П Грохова
Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини, 177-179, 2020
2020
Управлінська компетентність як складова частина професійної компетентності завідувача кафедри закладу вищої освіти
Грохова
Матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної інтернетконференції …, 2020
2020
CURRENT STATE OF STUDENTS’HEALTH AND ITS IMPROVEMENT IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION
GP Griban, NA Lyakhova, OV Tymoshenko, ZG Domina, NY Dovgan, ...
Wiadomości Lekarskie 73 (7), 1438-1447, 2020
2020
Рекреаційна культура–як складова фізичного виховання студентів технічних ЗВО
ГП Грохова
2020
Вплив рекреативної культури на формування здорового способу життя студентів технічних ЗВО
ГП Грохова
ХДАФК, 2020
2020
Спортивно-оздоровчий туризм як засіб здоровв‟язбереження студентів ЗВО
Грохова
Сучасні питання фізичної реабілітації, рекреації та фізичного виховання …, 2019
2019
ЗАСОБИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В СИСТЕМІ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ.
ГП Грохова
2017
Одноденний туризм, як засіб безперервної рухової активності студентів вищих навчальних закладів освіти
ГП Грохова, ПБ Єфіменко, ОП Каніщева
ХДАФК, 2017
2017
Одноденні туристські походи, як засіб безперервної рухової активності студентів вищих навчальних закладів освіти
ОП КАНІЩЕВА, ГП ГРОХОВА, ПБ ЄФІМЕНКО
Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності, 53-60, 2017
2017
ЗАСОБИ ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗМУ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ
ГП Грохова
2016
Самомассаж у комплексі заходів профілактики бронхитів у студентів вищих навчальних закладів
ГП Грохова, ПБ Єфіменко, ОП Каніщева
ХДАФК, 2016
2016
Рекреаційні послуги–шлях до здоров’язбереження організму студентів
ГП Грохова
Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 10-13, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20