Follow
Alexei  V. Lebedev / Alexsey V. Lebedev / O.V. Lebedev /  . . / ..  / ..
Alexei V. Lebedev / Alexsey V. Lebedev / O.V. Lebedev / . . / .. / ..
National Technical University of Ukraine Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Bonding of soft biological tissues by passing high freouency electric current therethrough
AVL Boris E. PATON, Vladimir K. LEBEDEV
US Patent US20040068304 A1, 2004
780*2004
Bonding of soft biological tissues by passing high frequency electric current therethrough
BE Paton, VK Lebedev, DS Vorona, VI Karchemsky, YA Furmanov, ...
US Patent 6,562,037, 2003
7802003
System and method for control of tissue welding
AVL Boris E Paton, Vladimir K Lebedev
US Patent 6,733,498, 2004
694*2004
Bonding of soft biological tissues by passing high freouency electric current therethrough
B Paton, V Lebedev, D Vorona, V Karchemsky, Y Furmanov, A Lebedev, ...
US Patent App. 10/673,358, 2004
1332004
Bonding of soft biological tissues by passing high frequency electric current therethrough
BE Paton, VK Lebedev, DS Vorona, VI Karchemsky, YA Furmanov, ...
US Patent 7,025,764, 2006
1222006
Bonding of soft biological tissues by passing high frequency electric current therethrough
BE Paton, VK Lebedev, DS Vorona, VI Karchemsky, YA Furmanov, ...
US Patent 7,431,721, 2008
972008
Instrument and method for the end-to-end reconnection of intestinal tissues
B Patton, V Lebedev, Y Furmanov, M Zakharash, S Podpryatov, ...
US Patent App. 11/599,969, 2007
602007
.. ,
: , 2009
342009
Mathematical modeling of the current density distribution in a high-frequency electrosurgery
V Sydorets, A Lebedev, A Dubko
2015 16th International Conference on Computational Problems of Electrical, 2015
242015
()
, 34-40, 2012
122012
,
2, 2012
112012
Analiz tekhnicheskikh i tekhnologicheskikh vozmozhnostey impulsnoy podachi elektrodnoy provoloki v protsessakh dugovoy svarki i naplavki [Analysis of Technical and
BY Paton, VA Lebedev, VG Pichak, SI Poloskov, LN Shchavelev
Svarochnoye Proizvodstvo Publ., Moscow, Russian Federation, 24-31, 0
11*
Structural transformations of collagen at the electrowelding of soft biological tissues; Strukturnyi peretvorennya kolagenu pri elektrozvaryuvannyi m'yakikh byiologyichnikh tkanin
BJ Paton, LA Bulavyin, OY Aktan, YF Zabashta, OV Lebedjev, ...
Dopovyidyi Natsyional'noyi Akademyiyi Nauk Ukrayini, 2010
92010
, .
..
, 6, 2004
9*2004
3D
..
4, 2017
82017
'
, , , , , ...
ii 쳿 , 94-102, 2010
82010
Transistorized Power Sources for Electric Arc Welding
AV Lebedev
The Paton Welding Journal, 30-36, 2012
72012
.. , ..
61, 2011
62011
. ., . ., . ., . .
, 49-54, 2008
6*2008
., ., ., ˳ ., ˺ .
. , 2007
6*2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20