Множинська Руслана Володимирівна / Mnozhynska Ruslana
Множинська Руслана Володимирівна / Mnozhynska Ruslana
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Релігійно-філософські погляди Станіслава Оріховського: моногр.
РВ Множинська
К.: Інститут філософії ім. Г. Сковороди, 2007
42007
Проблема унії у творах Станіслава Оріховського (поч. ХVІ ст.)
ВД Литвинов, РВ Множинська
Філософські обрії, 2009
22009
Морально-етичні погляди Станіслава Оріховського
РВ Множинська
Мультиверсум. Філософський альманах, 2006
22006
Українська та зарубіжна культура
РВ Множинська, ФМ Проданюк
Київський національний університет технологій та дизайну, 2018
12018
"Гендерні" погляди Станіслава Оріховського (українського мислителя 1-ї половини ХVІ-го ст.)
В Литвинов, Р Множинська
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. ГС Сковороди НАН України, 2008
12008
" Філософія серця" Памфіла Юркевича
РВ Множинська, КО Лупан
Актуальні тенденції розвитку суспільних наук в Україні, 2019
2019
Гуманізація освітнього простору як філософія людиноцентризму
АВ Сакун, РВ Множинська
Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації, 2019
2019
Інноваційні технології навчання при викладанні дисциплін у ВНЗ
РВ Множинська
Актуальні питання підготовки фахівців логістики збройних сил України: зміст …, 2019
2019
Античні політичні теорії у вітчизняній ренесансній думці (І пол. ХVІ ст.)
РВ Множинська
Гілея: науковий вісник, 2019
2019
Нові імена в українській історіософії
РВ Множинська
Дослідження проблем гуманітарної освіти, 2018
2018
До проблеми транслітерації українською мовою іноземних власних назв та імен
ВД Литвинов, РВ Множинська
Медієвіст, 2018
2018
Каллімах і Григорій Саноцький (До питання українсько-італійських філософських зв'язків у XV ст.)
ВД Литвинов, РВ Множинська
ХVІІІ Сковородинівські читання, 2017
2017
Українська православна церква між Сходом і Заходом в Х‒ХVІ ст.(Історико-філософський екскурс)
ВД Литвинов, РВ Множинська
Медієвіст, 2017
2017
Історико-філософське українознавство Д. Чижевського
КА Множинська, Р. В. Ерфан
тези доповідей XVI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та …, 2017
2017
Ідея специфічної місії українців у духовно-матеріальній еволюції людства у філософії М. Хвильового
ДВ Множинська, Р. В. Прасол
2017
Іван Крип'якевич. Український світогляд
ВО Множинська, Р. В. Кравченко
тези доповідей XVI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та …, 2017
2017
Філософія української ідеї Трохима Зіньківського та теорія інтегрального націоналізму Дмитра Донцова
ЛМ Множинська, Р. В. Сафрановська
тези доповідей XVI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та …, 2017
2017
Філософія мови О. Потебні
МВ Множинська, Р. В. Загородня
тези доповідей XVI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та …, 2017
2017
Західна та східна парадигми у філософії Є. Маланюка
НВ Множинська, Р. В. Мисаковець
тези доповідей XVI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та …, 2017
2017
Етико-філософський вимір конкордизму у філософії В. Винниченка
РВ Множинська
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20