Чалий Сергій Федорович, Чалый Сергей Федорович, Chalyi S., Chaliy S., Chalyi Sergii, Chalyi Serhii
Чалий Сергій Федорович, Чалый Сергей Федорович, Chalyi S., Chaliy S., Chalyi Sergii, Chalyi Serhii
Kharkiv National University of Radio Electronics
Verified email at nure.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделювання контексту в рекомендаційних системах
СФ Чалий, ВО Лещинський, ІО Лещинська
Проблеми інформаційних технологій, 21-26, 2018
112018
Метод та інформаційна технологія створення еталонів одиниць вимірювання в умовах обмежених ресурсів
С Чалий, В Чалий, Т Ільницька
Стандартизація. Сертифікація. Якість, 34-38, 2009
72009
Моделювання пояснень щодо рекомендованого переліку об’єктів з урахуванням темпорального аспекту вибору користувача
S Chalyi, V Leshchynskyi, I Leshchynska
Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 6 (58), 97-101, 2019
62019
Інтеграція локальних контекстів споживачів в рекомендаційних системах на основі відношень еквівалентності, схожості та сумісності
СФ Чалий, ВО Лещинський, ІО Лещинська
Process mining Materials of the VII International Scientific Conference …, 2018
62018
Гносеологічні корені «кризи» в сучасній метрології на пострадянському просторі
ВП Чалий, СФ Чалий
52015
Адаптивна технологія побудови еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі
В Чалий, Т Ільницька, С Чалий
Стандартизація. Сертифікація. Якість, 37-43, 2009
52009
Методи формування упорядкованих по процесам трас журналу подій в задачах процесного управління
СФ Чалий, ЄО Богатов, ІБ Прібильнова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Системний аналіз …, 2018
32018
Метод предварительной обработки журналов регистрации событий в задачах интеллектуального анализа процессов
МИД В. М. Левыкин, С. Ф. Чалый, Е. О. Богатов
Системи обробки інформації, 203–207, 2011
32011
Побудова ситуаційного представлення знань на основі аналізу логів
СФ Чалий, ІБ Прібильнова
НТУ" ХПІ", 2017
22017
Разработка обобщенной процессной модели прецедента, метода его формирования и использования
ЛИВ Чалый С.Ф.
Управляющие системы и машины, 42–52, 2016
22016
Адаптация процессов контроля команды разработчиков программ с использованием логических правил
СФ Чалый, РН Цимбаленко, ИБ Буцукина
Технологический аудит и резервы производства 3 (1), 53-55, 2013
22013
Оценивание непротиворечивости правил бизнес-процесса на основе проверки наборов входных и выходных данных
ГОК С. Ф. Чалфй
Біоніка Інтелекту, 79-83, 2011
22011
Метод построения интервальной модели процесса решения задачи в составе прецедента на основе анализа журнала событий
ІВЛ С.Ф. Чалый
Наукові праці ВНТУ, 1-8, 2016
12016
Извлечение прецедентов с использованием технологии интеллектуального анализа процессов
ИББ С. Ф. Чалый
Системи обробки інформації 9, 79-82, 2015
12015
Модели представления журналов регистрации событий в задачах интеллектуального анализа процессов
ЕОБ В. М. Левыкин, С. Ф. Чалый
Вісник Академії митної служби України, 25–32, 2013
12013
Моніторинг процесів в системі управління якістю
СФ Чалий, ОВ Чала, ОВ Маковоз
Вісник економіки транспорту і промисловості, 213-216, 2009
12009
Методичний підхід побудови процесно-орієнтованої системи управління якістю промислового підприємства
СФ Чалий, ОВ Чала, ЛЄ Ревуцька
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 4 (12), 0
1
МОДЕЛЬ ІНТЕРФЕЙСУ ПОЯСНЕНЬ З ТЕМПОРАЛЬНИМИ ПАРАМЕТРАМИ В РЕКОМЕНДАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ
S Chalyi, V Leshchynskyi, I Leshchynska
Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 2 (60), 105-109, 2020
2020
Модель пояснення в інтелектуальній інформаційній системі на основі концепції узгодженості знань
СФ Чалий, ВО Лещинський, ІО Лещинська
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
2020
Концепція формування пояснень в рекомендаційних системах за принципом білого ящику
СФ Чалий, ВО Лещинський, ІО Лещинська
Системи управління, навігації та зв'язку, 156-160, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20