Марія Култаєва
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Філософія освіти
Т Андрущенко, В Бех, Ю Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
402009
Європейська теоретична соціологія ХХ-ХХІ століття:[навч. посіб.]
МД Култаєва, ОІ Навоцький, ІІ Шеремет
І, Шеремет ІІ: Харків: ХНПУ, 2008
362008
Соціологія глобалізації
МД Култаєва, ІФ Прокопенко, ІО Радіонова, ГВ Троцко
Х.: ХНПУ імені ГС Сковороды, 2008
172008
Футурологічні розвідки сучасної філософії освіти: теоретичні побудови і проблеми їх здійснення
М Култаєва
Філософська думка, 27-39, 2002
172002
Антропотехнічний поворот та його соціально-філософські та філософсько-освітні імплікації у теоретичних розвідках П. Слотердайка
МД Култаєва
Філософія освіти, 2014
142014
Логіка педагогічного мислення та його алогізм
М Култаєва
Філософсько-антропологічні студії, 330-339, 2000
132000
Педагогічне мислення як регіональна онтологія і епістемологічна ситуація
М Култаєва
Філософія освіти, 2005
122005
Сучасна західна філософсько-педагогічна антропологія
М Култаєва
Філософська думка, 29-50, 2001
122001
Суспільне покликання філософії освіти у сучасних соціокультурних контекстах
МД Култаєва
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Філософія", 186-194, 2019
102019
Філософія: життя після смерті. Німецький погляд на постболонські реалії
М Култаєва
Філософська думка, 70-84, 2011
102011
Нова німецька еволюційна педагогіка: тенденції і можливості
М Култаєва
Філософія освіти, 2006
102006
Амбівалентність евристичного потенціалу конструкту «суспільства знань»; резерви і перспективи оновлення змісту сучасної освіти
МД Култаєва
Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті …, 2011
92011
Інтеркультурний діалог у сучасних дидактичних і виховних практиках
МД Култаєва
Збірник матеріалів. Міжнар. наук.-практ. конфер.“Міжнародні комунікації та …, 2007
92007
Динамічне людство, або Педагогічні виклики глобалізації/Людина і культура в умовах глобалізації: зб. наук. ст../Ред. ВС Лук'янець
Д Култаєва
К.: Вид. ПАРАПАН, 2003
92003
Ідеально-типові конструкциї філософського мислення/Култаєва М
М Култаєва
Філософська думка, 83-94, 2005
82005
Деякі проблеми розбудови категоріального апарату сучасної філософії освіти
МД Култаєва
Практична філософія, 129-137, 2004
82004
Ціннісні орієнтації у новому світогляді сучасної особистості
G Beregovaja
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (4), 3-8, 2013
72013
Апологетичний наступ філософії: німецький досвід/М Култаєва
М Култаєва
Філософська думка: науково-теоретичний часопис –К, 57-67, 2010
72010
Філософсько-антропологічне обґрунтування культури свободи та його освітні імплікації (теоретичний досвід сучасної німецької філософської думки)
М Култаєва
Філософія освіти, 2009
72009
Контури європейського громадянського суспільства і українська реальність
М Култаєва
Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: український досвід …, 2006
72006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20