Подписаться
Марія Култаєва
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Філософія освіти
Т Андрущенко, ВП Бех, ЮВ Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
282009
Європейська теоретична соціологія ХХ-ХХІ століття:[навч. посіб.]
МД Култаєва, ОІ Навоцький, ІІ Шеремет
І, Шеремет ІІ: Харків: ХНПУ, 2008
272008
Соціологія глобалізації
МД Култаєва, ІФ Прокопенко, ІО Радіонова, ГВ Троцко
Х.: ХНПУ імені ГС Сковороды, 2008
262008
Футурологічні розвідки сучасної філософії освіти: теоретичні побудови і проблеми їх здійснення
М Култаєва
Філософська думка, 27-39, 2002
202002
Антропотехнічний поворот та його соціально-філософські та філософсько-освітні імплікації у теоретичних розвідках П. Слотердайка
МД Култаєва
Філософія освіти, 54-75, 2014
192014
Культурологічний поворот у філософії освіти: теоретико-методологічні можливості та практичні перспективи
М Култаєва
Філософія освіти, 147-164, 2012
182012
Деякі проблеми розбудови категоріального апарату сучасної філософії освіти
МД Култаєва
Практична філософія, 11, 2004
152004
Амбівалентність евристичного потенціалу конструкту «суспільства знань»; резерви і перспективи оновлення змісту сучасної освіти
МД Култаєва
Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті …, 2011
122011
Філософія: життя після смерті. Німецький погляд на постболонські реалії
М Култаєва
Філософська думка, 70-84, 2011
122011
Сучасна західна філософсько-педагогічна антропологія
М Култаєва
Філософська думка, 29-50, 2001
122001
Логіка педагогічного мислення та його алогізм
М Култаєва
Філософсько-антропологічні студії, 330-339, 2000
122000
Ціннісні орієнтації у новому світогляді сучасної особистості
G Beregovaja
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 3-8, 2013
112013
Педагогічне мислення як регіональна онтологія і епістемологічна ситуація
М Култаєва
Філософія освіти, 149-158, 2005
112005
Освіта та її деформації у сучасній культурі: до актуальності теорії напівосвіти Т. Адорно у сучасних соціокультурних контекстах
М Култаєва
Філософія освіти, 153-195, 2017
102017
Європейська теоретична соціологія ХХ–ХХІ століття
МД Култаєва, ОІ Навроцький, ІІ Шеремет
Х.: ХНУ.–328 с, 2008
102008
Нова німецька еволюційна педагогіка: тенденції і можливості
М Култаєва
Філософія освіти, 109-121, 2006
102006
Динамічне людство, або Педагогічні виклики глобалізації/Людина і культура в умовах глобалізації: зб. наук. ст../Ред. ВС Лук'янець
МД Култаєва
К.: Вид. ПАРАПАН, 2003
102003
Філософська педагогіка і духовне оновлення сучасних суспільств
МД Култаєва
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2019
92019
Європейська теоретична соціологія XX-XXI століття: навчальний посібник
МД Култаєва, ОІ Навроцький, ІІ Шеремет
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2013
92013
Інтеркультурний діалог у сучасних дидактичних і виховних практиках
МД Култаєва
Збірник матеріалів. Міжнар. наук.-практ. конфер.“Міжнародні комунікації та …, 2007
92007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20