Подписаться
Леся Барабаш (Lesia Barabash, Lesya Barabash)
Леся Барабаш (Lesia Barabash, Lesya Barabash)
Уманський національний університет садівництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Податкове стимулювання суб’єктів господарювання аграрного виробництва, як складова регуляторного механізму: світовий досвід
ЛВ Барабаш, ПК Бечко, МО Кобилянський, ЮІ Нагорна
Modern Economics, 2019
42019
Напрями оптимізації кредитування суб’єктів господарювання аграрної галузі
ПК Бечко, ЛВ Барабаш, ОС Наталич
Финансовые услуги, 38-42, 2017
32017
Управління оборотними активами аграрних підприємств як напрям підвищення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції
ПК Бечко, ЛВ Барабаш, ДА Попиченко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» 1 (49), 223-230, 2017
22017
Роль нетрадиційних форм кредитування у підвищенні конкурентоспроможності аграрних товаровиробників
ПК Бечко
Вісник ЖНАЕУ, 59, 2017
22017
Кредитна кооперація як пріоритетний напрям фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств
ЛВ Барабаш, СА Власюк
К.: ВЦ НУБіП України, 2014
22014
Трансформація податкової системи України з метою сприяння розвитку аграрного виробництва
ЛВ Барабаш
12021
ДЕВІАНТНІ ДІЇ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСІВ
ЛВ Барабаш
Умань, Видавець" Сочінський ММ", 2020
12020
Роль корпоративного податкового планування у діяльності суб’єктів господарювання
ЛВ Барабаш, ОО Непочатенко, ПК Бечко
Умань, 2019
12019
Податкові пільги як інструмент реалізації концепції справедливості в оподаткуванні
ПК Бечко, ЛВ Барабаш, НВ Лиса
Миколаївський національний аграрний університет, 2019
12019
Formation of sources of financing current assets at agricultural enterprises
L Barabash, O Rolinsky, M Kobilyansky
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 303-310, 2018
12018
Personal income tax from economic activity in Ukraine: some key issues and ways of solution
V Rybchak, L Barabash
Economic and Regional Studies (Studia Ekonomiczne i Regionalne) 8 (673-2017 …, 2015
12015
Сутність і характеристика податкового навантаження в Україні
ЛВ Барабаш, ІВ Копитіна
Університетські наукові записки, 64-72, 2015
12015
Концептуальні та методологічні основи банківського кредиту та кредитних відносин
ЛВ Барабаш, НВ Бондаренко, ПМ Боровик
Київ: ПВНЗ" Київський інсттитут бізнесу та технологій", 2014, 2014
12014
Теоретичні основи механізмів практичної реалізації податкової системи держави
ЛВ Барабаш
Уманнь, ВПЦ" Візаві"(Видавець і виготівник" Сочінський"), 2014, 2014
12014
Вплив митної політики України на обсяги експортно-імпортних операцій
ОО Непочатенко, ЛВ Барабаш
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 6-13, 2014
12014
Оцінка ефективності функціонування механізму оподаткування доходів фізичних осіб в Україні на сучасному етапі
ЛВ Барабаш
Умань, Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2013, 2013
12013
Ефективність механізму оподаткування доходів фізичних осіб
ЛВ Барабаш
Київ, НУБіП України, 2013
12013
Вдосконалення механізму оподаткування доходів фізичних осіб з метою їх детінізації
ЛМ Худолій, ЛВ Барабаш
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2012
12012
Пріоритетні методи оцінки ефективності механізму оподаткування доходів фізичних осіб
ОВ Ролінський, ЛВ Барабаш
Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій], 65-71, 2012
12012
Довоєнні та повоєнні перспективи плану Маршалла для України: акценти в оподаткуванні
ЛВ Барабаш
Харків: ДБТУ, 2022
2022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20