Подписаться
Шумик Данило Володимирович, Shumyk D.V., Danylo Shumyk
Шумик Данило Володимирович, Shumyk D.V., Danylo Shumyk
Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ-ХІІТ)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз розвитку вантажних перевезень в умовах інформатизації залізничного транспорту
АД Москаленко, АМ Майоров, ДВ Шумик
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
112013
Аналіз розвитку вантажних перевезень в умовах інформатизації залізничного транспорту
АД Москаленко, АМ Майоров, ДВ Шумик
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
112013
Студентська навчальна звітність. Тестова частина (пояснювальна записка) Загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення методичний посібник з додержання вимог …
ЛМ Козар, ЄВ Коновалов, АО Лапко, ОЕ Наумова, ГВ Шаповал, ...
Українська державна академія залізничного транспорту, 2014
52014
Оптимізація графіку транспортного обслуговування залізницями з урахуванням затримок
ДВ Ломотько, ДВ Шумик, ОМ Пилипейко
Інф.-керуючі системи на залізничному транспорті., С. 80 – 83., 2005
42005
Удосконалення взаємодії сортувальної станції та під’їзних колій великих публічних акціонерних товариств
ДВ Шумик, СІ Пелешко, НІ Стронська
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
32016
Суперпластифицированная цементно-водная композиция для ремонта горных тоннелей
ДВ Шумик, DV Shumyk
Харьков: ХарГАЖТ, 2001
32001
Сучасні інформаційні технології в управлінні залізничними підрозділами
ТВ Бутько, ДВ Шумик, ЛО Пархоменко, ВМ Прохоров, ВВ Петрушов
Харків: УкрДАЗТ, 2014
22014
Дослідження роботи південної та північної сортувальних систем станції Основа на основі сучасних програмних засобів
ОМ Ходаківський, ДВ Шумик, СД Бронза, КС Кирпиченко
Інформаційнокеруючі системи на транспорті, 18-23, 2010
22010
Суперпластифікована цементно-водяна композиція для ремонту гірських тунелів
ДВ Шумик, ДВ Шумик
Харківська державна академія залізничного транспорту, 2001
22001
УДОСКОНАЛЕННЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ НА ОСНОВІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ДС Кравченко, ДВ Шумик
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
12016
Збільшення швидкості руху пасажирських поїздів напередодні чемпіонату ЄВРО 2012
АВ Супрун, ДВ Шумик, СВ Северін
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2011
12011
Сучасні інформаційні технології в управлінні залізничними підрозділами
ДВ Ломотько, ДВ Шумик, А Обухова
Українська державна академія залізничного транспорту, 2010
12010
Інтелектуальні технології управління залізничними перевезеннями
ВМ Прохоров, ГО Прохорченко, ДВ Шумик, ТЮ Калашнікова, ...
УкрДУЗТ, 2020
2020
Research into the track/vehicle interaction processes for underground railways
VG Vitolberg, NV Bugaets, AS Malishevskaya, DV Shumyk, ...
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 708 (1), 012036, 2019
2019
Удосконалення розподілу порожніх вагонів за допомогою інформаційних технології
ДВ Шумик, ЛГ Кулик, АС Таран
Вісник економіки транспорту і промисловості, 64-66, 2018
2018
Reused rails for underground systems
D Potapov, V Vitolberg, D Shumyk, V Ovcharenko, V Bulgakov
MATEC Web of Conferences 230, 01013, 2018
2018
Організація та управління залізничним транспортом за допомогою ІТ-технологій
ДВ Шумик, СВ Харланова
Тринадцята міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні транспортні …, 2017
2017
ЗБІЛЬШЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ ПОЇЗДІВ ІНТЕРСІТІ (+) ЗА РАХУНОК ЗМЕНШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ОБМЕЖЕНЬ
ДВ Шумик, МВ Романова
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2017
2017
Вантажні перевезення в міжнародному сполученні при застосуванні засобів інформатизації
ДВ Шумик, ДА Редина, ТМ Лавріненко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
2015
Інформаційні системи і технології: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.070101 ОПУТ денної форми навчання
ДВ Шумик, ОА Малахова, ОМ Ходаківський, ОС Губачова, ...
Український державний університет залізничного транспорту, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20