Леонід Якимович Ковальчук, Kovalchuk L.A.
Леонід Якимович Ковальчук, Kovalchuk L.A.
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Впровадження новітніх методик і систем навчального процесу в Тернопільському державному медичному університеті імені ІЯ Горбачевського
ЛЯ Ковальчук
ÌÅÄÈ× ÍÀ ÎѲÒÀ, 2009
562009
Хирургия язвенной болезни желудка
ИВ Ярема, БМ Уртаев, ЛА Ковальчук
Медицина, 2004
552004
Новітні шляхи вдосконалення підготовки фахівців у Тернопільському державному медичному університеті імені ІЯ Горбачевського
ЛЯ Ковальчук
Мед. освіта, 27-30, 2010
462010
Основні тенденції розвитку світової вищої школи. Впровадження сучасних технологій в навчальний процес Тернопільської державної медичної академії ім. ІЯ Горбачевського …
ЛЯ Ковальчук
Медична освіта, 5-11, 2000
412000
Впровадження нової методики навчального процесу в Тернопільському державному медичному університеті імені ІЯ Горбачевського
ЛЯ Ковальчук
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL, 2007
392007
Результати реалізації новітніх методик організації навчального процесу в Тернопільському державному медичному університеті імені ІЯ Горбачевського та плани на майбутнє
ЛЯ Ковальчук
Медична освіта, 2012
262012
Система освіти зарубіжних країн: навчальний посібник
ЛО Ковальчук
Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 56-60, 2003
192003
Способ определения кровотока слизистой оболочки желудка
ЛА Ковальчук
Патол. физиол. и эксперим. терап, 78-80, 1984
191984
Комп’ютерні технології в медичній освіті
ЛЯ Ковальчук, ВП Марценюк
Медична інформатика та інженерія, 14-16, 2008
182008
Медична освіта в Україні та Болонський процес: реальність і шляхи переходу до європейського освітнього простору
ЛЯ Ковальчук, ІР Мисула, КО Пашко
Медична освіта, 21-23, 2005
182005
Прицельная сегментарная резекция желудка в хирургическом лечении язвы желудка
ЛА Ковальчук, ИЯ Дзюбановский, ВВ Твердохлеб
Клиническая хирургия, 52-55, 1991
161991
Проблеми остеопорозу
ЛЯ Ковальчук
152002
Впровадження сучасних технологій в навчальний процес
ЛЯ Ковальчук
Медична освіта, 18-20, 2000
142000
Впровадження в навчальний процес комп’ютерних технологій
ЛЯ Ковальчук, ВП Марценюк
Медична інформатика та інженерія, 14-16, 2008
132008
Результати реалізації концепції розвитку Тернопільського державного медичного університету імені ІЯ Горбачевського на шляху його входження у світовий освітній простір
ЛЯ Ковальчук
Медична освіта, 2011
122011
Подходы к иммунокорригарующей терапии в офтальмологии с позиции новых представлений о врожденном иммунитете. Обзор
ЛВ Ковальчук, ЛВ Ганковская, НИ Мартиросова, ЛВ Василенкова, ...
Рефракционная хирургия и офтальмология 8 (1), 44-48, 2008
122008
Педагогічна взаємодія викладача і студентів під час використання нових інформаційних технологій навчання у процесі вивчення педагогічних дисциплін.
Л Ковальчук
Вісник Львівського університету. Вип 19, 22-23, 2005
122005
Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів
ЛЯ Ковальчук
122003
Возрастные изменения регионарного кровотока слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки
ЛА Ковальчук, НА Ковальчук
Физиология человека 13 (1), 73-76, 1987
111987
Проблеми кадрового забезпечення первинної ланки охорони здоров’я та можливі шляхи їх вирішення
ЛЯ Ковальчук
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 30-35, 2012
102012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20