Галина Корицька
Галина Корицька
Доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін ЗОІППО
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретико-практичні аспекти використання блог-технології у процесі навчання учнів української мови
ШМ Копняк Н., Корицька Г., Литвинова С., Носенко Ю., Пойда С., Сєдой В ...
К. : ЦП «Компринт», 2015
13*2015
Сучасний урок української мови в умовах розвитку хмароорієнтованих технологій/Галина Корицька
Г Корицька
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 57, 2015
72015
Реалізація проблемно-пошукової, дослідницької діяльності учнів засобами веб-квест технології
ГР Корицька, ІС Подлєсна
Українська мова і література в школах України, 3-7, 2016
62016
Особливості навчання української мови учнів в умовах розвитку електронної лінгводидактики
Г Корицька
Українська мова і література в школі, 14-17, 2016
62016
Блог-технології у процесі навчання української мови
Корицька
Дивослово, С. 2-8., 2015
62015
Сучасні мережеві педагогічні технології в навчанні учнів української мови: блог-технології
Г Корицька
Теоретична і дидактична філологія, 51-55, 2014
32014
Використання веб-квест технології у навчанні учнів української мови на засадах діяльнісного підходу
ГР Корицька
Інформаційні технології і засоби навчання, 66-75, 2018
22018
Соціокультурна компетенція школярів: до проблеми використання засобів її реалізації на уроках української мови
H Koryts’ka
Pedagogical Discourse, 157-160, 2013
22013
Веб-майданчик як навчальне середовище відкритого освітнього простору
ГР Корицька
Інформаційні технології і засоби навчання, 1-9, 2016
12016
Описи в композиційно-мовленнєвій структурі Оповідань про славне військо Запорозьке Низове А. Кащенка
НО Зубець
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 325-334, 2014
12014
ТРЕНІНГ ЯК ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ НА МІЖКУРСОВОМУ ЕТАПІ
Г Корицька, І Подлєсна
Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та …, 2020
2020
Дидактико-методичне моделювання уроку української мови на засадах діяльнісного підходу в умовах розвитку цифрового освітнього середовища
Г Корицька
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
Візуалізація освітнього процесу в умовах розвитку цифрового суспільства
ГР Корицька
Могилевский институт МВД Республики Беларусь, 2018
2018
Сучасний урок української мови в умовах розвитку хмаро орієнтованих технологій
К Г.
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, С. 33-40, 2015
2015
Формування ІК-компетентності вчителя української мови та літератури засобами мережних технологій
Корицька
http://korycja50.blogspot.com/2015/04/blog-post_14.html, 2015
2015
Шляхи формування професійної компетентності вчителя-словесника в процесі викладання філологічних дисциплін : монографія.
П Корицька, Курінна, Присяжнюк
Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014
2014
Корицька Г. Ефективне використання можливостей електронної лінгводидактики на уроках української мови
К Г.
Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik …, 2014
2014
Сторінками краєзнавчої спадщини А. Кащенка
ГР Корицька
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 92-95, 2013
2013
Трансформації фольклорних мотивів у творчості Адріана Кащенка
Г Корицька
Слово і Час, 2012
2012
Романтичний герой в інтерпретації А. Кащенка
ГР Корицька
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 86-93, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20